Úc xếp thứ mấy trong 29 quốc gia giàu nhất trên thế giới?

0

Theo dữ liệu mới được công bố trong tháng Tư vừa rồi của International Monetary Fund, có 29 quốc gia giàu nhất trên thế giới. Vậy, Úc xếp thứ mấy trong 29 quốc gia giàu nhất trên thế giới?

International Monetary Fund (IMF),dữ liệu công bố 2 lần trong một năm về tình hình kinh tế của các quốc gia trên thế giới, với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người là một số liệu thống kê quan trọng.

PPP tính đến chi phí sinh hoạt tương đối và tỷ lệ lạm phát của các nước so sánh mức sống giữa các quốc gia khác nhau.

Các quốc gia chiếm ưu thế trong top 10 đều có dân số ít so với các quốc gia dẫn đầu thế giới hoàn toàn về GDP – chẳng hạn như Hoa Kỳ, Trung Quốc hoặc Đức.

29. France — $US45,473

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc xếp thứ mấy trong 29 quốc gia giàu nhất trên thế giới?

28. United Kingdom — $US45,565

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc xếp thứ mấy trong 29 quốc gia giàu nhất trên thế giới?

27. Oman — $US45,723

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc xếp thứ mấy trong 29 quốc gia giàu nhất trên thế giới?

26. Finland — $US46,342

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc xếp thứ mấy trong 29 quốc gia giàu nhất trên thế giới?

25. Belgium — $US48,258

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc xếp thứ mấy trong 29 quốc gia giàu nhất trên thế giới?

24. Canada — $US49,775

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc xếp thứ mấy trong 29 quốc gia giàu nhất trên thế giới?

23. Bahrain — $US50,102

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc xếp thứ mấy trong 29 quốc gia giàu nhất trên thế giới?

22. Denmark — $US51,643

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc xếp thứ mấy trong 29 quốc gia giàu nhất trên thế giới?

21. Austria — $US51,936

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc xếp thứ mấy trong 29 quốc gia giàu nhất trên thế giới?

20. Australia — $US52,190

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc xếp thứ mấy trong 29 quốc gia giàu nhất trên thế giới?

19. Taiwan — $US52,304

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc xếp thứ mấy trong 29 quốc gia giàu nhất trên thế giới?

18. Germany — $US52,801

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc xếp thứ mấy trong 29 quốc gia giàu nhất trên thế giới?

17. Sweden — $US53,077

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc xếp thứ mấy trong 29 quốc gia giàu nhất trên thế giới?

16. Iceland — $US54,121

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc xếp thứ mấy trong 29 quốc gia giàu nhất trên thế giới?

15. Saudi Arabia — $US55,859

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc xếp thứ mấy trong 29 quốc gia giàu nhất trên thế giới?

14. Netherlands — $US56,435

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc xếp thứ mấy trong 29 quốc gia giàu nhất trên thế giới?

13. San Marino — $US61,169

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc xếp thứ mấy trong 29 quốc gia giàu nhất trên thế giới?

12. United States of America — $US62,152

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc xếp thứ mấy trong 29 quốc gia giàu nhất trên thế giới?

11. Switzerland — $US63,379

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc xếp thứ mấy trong 29 quốc gia giàu nhất trên thế giới?

10. Hong Kong — $US64,533

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc xếp thứ mấy trong 29 quốc gia giàu nhất trên thế giới?
Junkboat of Hong Kong at Night

9. Kuwait — $US66,673

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc xếp thứ mấy trong 29 quốc gia giàu nhất trên thế giới?

8. United Arab Emirates — $US68,662

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc xếp thứ mấy trong 29 quốc gia giàu nhất trên thế giới?

7. Norway — $US74,065

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc xếp thứ mấy trong 29 quốc gia giàu nhất trên thế giới?


6. Brunei — $US79,726

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc xếp thứ mấy trong 29 quốc gia giàu nhất trên thế giới?

5. Ireland — $US79,924

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc xếp thứ mấy trong 29 quốc gia giàu nhất trên thế giới?

4. Singapore — $US98,014

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc xếp thứ mấy trong 29 quốc gia giàu nhất trên thế giới?

3. Luxembourg — $US110,870

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc xếp thứ mấy trong 29 quốc gia giàu nhất trên thế giới?

2. Macau — $US122,489

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc xếp thứ mấy trong 29 quốc gia giàu nhất trên thế giới?

1. Qatar — $US128,702

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc xếp thứ mấy trong 29 quốc gia giàu nhất trên thế giới?

Cre:Businessinsider

Úc xếp thứ mấy trong 29 quốc gia giàu nhất trên thế giới?
Đánh giá bài viết
Xin mời đóng góp ý kiến của bạn!