10 điều bạn nên biết về quỹ lương hưu superannuation

0

Quỹ lương dành làm tiền tiết kiệm khi về hưu – Superannuation là một kế hoạch tiết kiệm dài hạn để sau khi về hưu, bạn vẫn còn thu nhập để an hưởng quãng đời còn lại.

1. Ai được đóng tiền lương hưu ?
Tất cả những người đi làm từ 18 tuổi, kiếm được $450 trở lên mỗi tháng. Hiện tại, công ty mà bạn làm việc sẽ đóng góp 9,5% tiền lương của bạn vào quỹ hưu bổng.

2. Vài người đi làm không được tiền lương hưu
Đó là những người đi làm nhiều công việc bán thời khác nhau, mà mỗi công việc kiếm được ít hơn $450/ tháng, có thể không được chủ nhân đóng tiền hưu bổng.

3. Tập sự hay học việc có lương hơn $450/ tháng vẫn được đóng tiền lương hưu
4. Ai quản lý quỹ lương hưu?
Ngân hàng, công ty bảo hiểm, quỹ ngành, quản lý và dùng số tiền này đầu tư để sinh lợi, từ trái phiếu của chính phủ đến các loại cổ phiếu có mức độ mạo hiểm khác nhau.

5. Người đi làm có thể tự chọn quỹ lương hưu của mình
Nếu người đi làm không tự chọn, công ty sẽ chọn. Bỏ tiền vào một quỹ đầu tư có thành tích kém sẽ thất thoát một số tiền đáng kể trong quỹ dành dụm cho lúc về hưu.

6. Tự mình đóng thêm vào quỹ lương hưu là một cách tăng tích lũy

Chính phủ sẽ tặng thêm tiền vào quỹ này cho một số trường hợp siêng năng tiết kiệm.

7. Trợ cấp Super Co-contribution áp dụng cho người có thu nhập thấp và trung bình
Người đi làm kiếm ít hơn $51 ngàn đô la mỗi năm, nếu tự mình đóng thêm vào quỹ lương hưu, có thể nhận tối đi $500 đô la mỗi năm, tiền giúp sức của chính phủ.

8. Sát nhập các trương mục super rải rác có thể tăng tiền tiết kiệm
Tiết kiệm được phí quản lý, bớt đi giấy tờ và việc the dõi quỹ lương hưu dễ dàng hơn.

9. Tuổi quy định được xài tiền lương hưu có thể thay đổi
Hiện tại là 57, nhưng trong tương lai độ tuổi chính thức về hưu theo quy định đang nhích dần lên, có thể tăng đến 70 tuổi.

10. Người Úc sinh ra ở ngoại quốc có thể xài số tiền để dành cho lúc về hưu khi trở về quê nhà
Bạn có thể nộp đơn xin lấy ra toàn bộ số tiền lương hưu đã để dành được nếu quyết định quay về quê cũ.

The Australian Taxation Office (ATO)là điểm đến đầu tiên khi bạn cần tìm hiểu về quỹ hưu bổng – superannuation, và cũng là nơi kiểm định sự chính xác của thông tin.

Theo dõi tiền lương hưu của bạn, tìm tiền lương hưu bị mất hay sát nhập các trương mục lương hưu rải rác bằng những công cụ ATO cung cấp miễn phí.

The Superannuation Complaints Tribunal là cơ quan độc lập làm việc cho chính phủ liên bang chuyên điều tra về các khiếu nại liên quan đến các quỹ hưu bổng và số tiền tiết kiệm trong quỹ này của khách hàng.

The Association of Superannuation Funds of Australia Ltd là cơ quan quản lý những vấn đề liên quan đến quỹ hưu bổng trên toàn quốc, trang mạng cung cấp những điều hữu dụng cho người đóng tiền super và một từ điển giải nghĩa các từ chuyên môn trong lĩnh vực super.

MoneySmart cung cấp những thông tin tài chánh và bí quyết đầu tư, bao gồm quỹ hưu bổng.

Xin mời đóng góp ý kiến của bạn!
10 điều bạn nên biết về quỹ lương hưu superannuation
Đánh giá bài viết