4 hình thức để thường trú nhân Úc từ visa 457

0

(Định Cư Úc) Bạn đang làm việc ở Úc với visa 457 và sắp hết hạn để xin tư cách thường trú nhân, sẽ có những cách nào, những hình thức nào? Từ visa 457, có 4 hình thức để xin thường trú nhân (PR) dưới đây:

  1. Chương trình bảo lãnh của nhà nhân dụng – Employer Nomination Scheme (ENS)
  2. Chương trình định cư tay nghề vùng quê – Regional Skilled Migration Scheme (RSMS)
  3. Chương trình định cư tay nghề tính điểm
  4. Ở lại trong tư cách bạn đời (vợ chồng, người phối ngẫu) của một thường trú nhân hay một công dân Úc.

Cả hai chương trình ENS và RSMS đều có những điểm tương tự như quy trình nộp hồ sơ xin visa 457, nhưng chi tiết hơn. Cả hai chương trình này người nộp đơn xin thường trú cần có sự bảo lãnh của chủ nhân hay của doanh nghiệp. Hai loại visa này có điểm khác biệt là chỉ những nhà nhân dụng ở các vùng nông thôn của Úc mới có thể bảo lãnh nhân viên với RSMS. Khu vực được coi là thành thị hay nông thôn được quy định trong luật di trú.

Nhà nhân dụng này cần cung cấp một số thông tin nhất định về doanh nghiệp và tài chính trong quá trình nộp hồ sơ. Nhà nhân dụng này cũng cần đáp ứng được những tiêu chí chuẩn mực về đào tạo mới có thể đứng ra bảo lãnh. Nghĩa là họ có thể chi 1% tiền lương cho việc đào tạo nhân viên Úc hay chi 2% tiền lương cho Quỹ Đào tạo Kỹ nghệ.

Nếu không đáp ứng được những điều kiện trên, doanh nghiệp sẽ không thể bảo lãnh nhân viên nộp hồ sơ xin thường trú. Đây cũng chính là những điều kiện để bảo lãnh nhân viên làm việc ở Úc với visa 457.

Từ visa 457 có hai hình thức phổ biến để nộp hồ sơ xin PR thông qua ENS và RSMS là Trực tiếp và Chuyển tiếp:

Nộp hồ sơ trực tiếp: Thông qua ENS, người nộp hồ sơ cần qua kiểm tra tay nghề trong ngành nghề mình chọn và có kinh nghiệm làm nghề dù bất kì ở đâu ít nhất cũng là 3 năm. Người nộp hồ sơ cũng cần đáp ứng được đòi hỏi về tiếng Anh, sức khỏe, và phẩm hạnh.

Thông qua RSMS, người nộp hồ sơ cần bằng cấp liên quan trong ngành nghề họ chọn. Tuy nhiên một số ngành làm thợ có thể được yêu cầu qua kiểm tra tay nghề trong một số trường hợp.

Chuyến tiếp từ visa 457: Người nộp hồ sơ xin thường trú cần làm việc cho nhà nhân dụng đứng ra bảo lãnh họ đủ hai năm ở Úc với visa 457. Người nộp đơn không nhất thiết phải yêu cầu trình độ tiếng Anh cao và phải kiểm tra qua tay nghề, nhưng vẫn phải đáp ứng được yêu cầu về sức khỏe và phấm chất.

Ở đây đều cần doanh nghiệp bảo lãnh.

Từ visa 457 nộp đơn xin thường trú nhân không cần nhà nhân dụng bão lãnh, là theo hình thức người nộp hồ sơ độc lập, đủ điều kiện tự lập để xin thường trú nhân. Theo hình thức này, người nộp đơn cần ít nhất là 60 điểm để bắt đầu quy trình với Expression of Interest. Cách xử lí hình thức này Bộ di trú sẽ chọn ra những người có điểm cao nhất và tay nghề tốt nhất hoặc có trình độ tiếng Anh nổi bật là ưu thế để vào vòng hồ sơ tiếp theo.

Hình thức cuối cùng để xin thường trú nhân với tư cách là bạn đời. Đây là hình thức nên được cân nhắn nếu người đang sinh sống ở Úc có mối quan hệ tình cảm với một thường trú nhân hay một công dân Úc.

Không nhất thiết phải kết hôn, là mối quan hệ chân thật, bao gồm cả quan hệ đồng tính, sống chung từ 12 tháng trở lên, có thể nộp hồ sơ cho loại visa này.

Tho Nong Mai/ Theo SBS