6 điểm chính cần phải biết về VISA KỸ NĂNG TẠM THỜI (TSS) thay thế cho visa 457

0

Vào dịp visa 457 sắp sửa bị đóng vào tháng 3, 2018, có lẽ chúng ta cũng nên xem thử loại visa thiếu hụt kỹ năng tạm thời Temporary Skills Shortage (TSS) sẽ được Bộ di trú đưa ra vào 2 tuần đầu tiên của tháng 3, 2018 như thế nào:

1, Danh sách ngành nghề: visa TSS có hai loại dựa trên danh sách ngành nghề ngắn hạn (STSOL) và danh sách ngành nghề trung và dài hạn (MLTSSL). Hai danh sách sẽ được Bộ Lao Động cập nhật liên tục mỗi 6 tháng và sẽ cập nhật lần tiếp theo vào tháng 1. Tuy nhiên, sẽ không có cập nhật gì đối với danh sách MLTSSL vào tháng 1, 2018.

Visa 457 sẽ được thay thế bằng loại visa mới có tên TEMPORARY SKILLS SHORTAGE VISA

2, Thời hạn visa: Người nộp đơn có mà có nghề nghiệp nằm trong danh sách ngắn hạn STSOL sẽ được visa 2 năm (nếu có những hiệp định thương mại song phương giữa Úc và nước của người nộp đơn thì có thể được thêm). Những người này sẽ được gia hạn một lần thêm 2 năm nếu vẫn đang ở Úc. Những người nộp đơn mà có nghề nghiệp nằm trong dach sánh trung và dài hạn (MLTSSL) sẽ được cấp visa 4 năm.

 

3, Con đường dẫn đến thường trú nhân (PR): Những người nộp đơn mà có nghề nghiệp nằm trong danh sách trung và dài hạn MLTSSL mới được xem xét để được thường trú nhân nếu làm việc bằng visa được cấp trong vòng 3 năm. Như vậy đây vẫn là cửa ngõ thành thường trú nhân như của visa 457 trước đây.

4,  Điều kiện tiếng Anh: Ai nộp vào danh sách ngắn hạn sẽ phải thoả điều kiện IELTS (hoặc tương đương) trung bình là 5, không có kỹ năng nào dưới 4.5. Những ai nộp vào danh sách trung và dài hạn sẽ phải có tiếng Anh IELTS (hoặc tương đương) không có kỹ năng nào dưới 5. Đây là những điều kiện tiếng Anh tương đối dễ.

Visa TSS (STSOL và MLTSSL) yêu cầu 2 năm kinh nghiệm có liên quan đến nghề nghiệp đề cử của mình

5, Kinh nghiệm làm việc: Khác với visa 457 trước đây không có kinh nghiệm vẫn nộp được. Visa TSS (STSOL và MLTSSL) yêu cầu 2 năm kinh nghiệm có liên quan đến nghề nghiệp đề cử của mình. Đây là điều kiện tương đối khó đối với những bạn đến Úc du học. Các bạn có thể phải nghĩ đến việc dùng kinh nghiệm ở Việtnam hoặc kinh nghiệm có được với TR 485. Tuy nhiên bộ di trú sẽ có những du di nhất định có lợi cho các ứng viên.

6, Yêu cầu về mức lương: Chủ phải trả lương cho các ứng viên mức tối thiểu là 53,900 dollars Úc một năm (tương đương với visa 457 hiện giờ).

Disclaimer: This post is for general information only; it does not in any way constitute any legal advice and must not be treated as such. Nathan Le does not guarantee the accuracy, completeness, and timeliness of the information contained herein. Nor is he responsible for any direct, indirect, incidental, consequential or any other damages whatsoever arising out of or in connection with any exchange of information with any reader.

Nguồn Nathan Le