64% doanh nghiệp vi phạm luật lao động ở phía Tây Sydney

0

Vừa mới đây, cuộc điều tra của Fair Work Ombudsman đã khám phá ra gần 2/3 doanh nghiệp vi phạm luật lao động khi trả lương thấp cho người lao động.

Cuộc Điều tra của Fair Work Ombudsman cho thấy 64% trong số gần 200 doanh nghiệp được đã vi phạm luật lao động ở các khu vực bao gồm Cabramatta, Guildford, Mount Druitt, Fairfield và Merrylands.

Công tố viên làm việc Natalie James cho biết các doanh nghiệp đang trả lương thấp cho công nhân sẽ được thông báo các vi phạm và có thể dẫn tới những hành động cưỡng chế nghiêm trọng khác.

Thanh tra Fair Work đã ban hành 26 cảnh báo chính thức, 20 thông báo vi phạm (phạt tại chỗ) và 11 thông báo về tuân thủ đối với các doanh nghiệp không tuân thủ trong suốt quá trình sử dụng lao động.

Một nhà hàng đã được tìm thấy là trả lương cho nhân viên tạm thời theo một mức cũ, dẫn đến việc nhà hàng này thiếu 3 nhân viên số tiền lên tới 10.444 đô la cho ba nhân viên. Thanh tra Fair Work đã ban hành thông báo và các nhân viên này đã được hoàn tiền đầy đủ.

Một tiệm làm tóc lớn đã trả 3 người học việc tổng cộng 3.625 đô la sau khi không cập nhật tiền lương theo sự thay đổi gần đây nhất.

Các cuộc kiểm toán đã cho thấy có tổng cộng 369.324 đô la tiền lương trả thiếu và các khoản trả thiếu này đã được thu hồi cho 199 công nhân.

Cuộc kiểm toán còn cho thấy có 36% doanh nghiệp không tuân thủ các yêu cầu về lưu giữ hồ sơ và 42% không trả lương chính xác cho nhân viên.

Các khu vực này cũng có tỷ lệ người lao động di cư cao hơn trung bình. Cụ thể,  Harris Park (85%) và Parramatta (74%), trong khi mức trung bình cả nước là 30,2%.

Chỉ có hai trong số 23 doanh nghiệp được Fair Work Ombudsman ghé thăm là hoàn toàn tuân thủ luật lao động.

Bà James nói rằng tỷ lệ không tuân thủ được phát hiện bởi chiến dịch không thể dung thứ cho các vi phạm.

“Nếu có thể, chúng tôi muốn làm cho người lao động hiểu về quyền và nghĩa vụ tại nơi làm việc. Từ đó trang bị cho họ những công cụ và thông tin cần thiết để đảm bảo quyền lợi của chính mình về mặt luật pháp”, bà nói.

Rate this post

Rosa Nguyen/Theo Smh