5 loại visa sẽ không còn hiệu lực từ ngày 19/11/2016

0

(Báo Úc) Theo chương trình visa tạm trú mới, chính phủ Úc ban hành công bố 4 loại visa mới phù hợp hơn cho những mục đích đến Úc. Với mong muốn có thể giảm thiểu thủ tục hành chính rắc rối. Và xin visa được dễ dàng hơn. Tuy nhiên có 5 loại visa sẽ không còn hiệu lực từ ngày 19/11/2016.

Chính phủ liên bang dự định khung chương trình visa làm việc mới sẽ bắt đầu được áp dụng từ tháng Mười Một 2016 sau khi dự luật mới được Tổng Toàn Quyền chấp thuận.

Bốn loại visa mới có hiệu lực từ 19 tháng Mười Một 2016 gồm:

  • Subclass 400 Temporary Work (Short Stay Specialist) visa: Visa 400 cho làm việc tạm thời (Chuyên gia ngắn hạn)
  • Subclass 403 Temporary Work (International Relations) visa: Visa 403 định cư Úc diện làm việc tạm thời (Quan hệ quốc tế)
  • Subclass 407 Training visa: Visa 407 cho đào tạo
  • Subclass 408 Temporary Activity visa: Visa 408 cho hoạt động tạm thời

Tuy nhiên, kể từ ngày 19 tháng Mười một 2016 sẽ có 5 loại visa dưới đây sẽ không còn tồn tại nữa:

Subclass 401 Temporary Work (Long Stay Activity) visa: Visa cho công việc tạm thời (hoạt động lâu dài)

 

Nếu bạn đã có visa làm việc tạm thời trong lĩnh vực như: tôn giáo, thể thao, làm việc nhà hay thuộc diện được trao đổi trong tiểu loại Visa 401, thì bạn sẽ không bị ảnh hưởng gì cho việc thay đổi này.

Subclass 402 Training and Research visa: Visa cho thực tập và nghiên cứu 

Loại visa cho thực tập và nghiên cứu này sẽ được thay thế bởi visa 407 cho đào tạo. Hồ sơ cho Visa 407 yêu cầu sự đề cử. Bảo trợ của một tổ chức đào tạo trong danh sách đã được duyệt (cho Visa 402 trước đó) cho đến 18 tháng Năm 2017. Trừ khi bạn được đào tạo bởi một tổ chức thuộc chính phủ liên bang tại Úc.

Subclass 416 Special Program visa: Visa 416 cho chương trình đặc biệt

Visa 416, hay thế bởi Visa 408 cho Hoạt động tạm thời. Visa này được thiết kế để tạo cơ hội cho thanh niên giao lưu, làm giàu văn hóa và lợi ích cộng đồng hoặc một chương trình học.

Subclass 420 Temporary Work (Entertainment) visa: Visa 420 cho công việc tạm thời (giải trí)

Nó sẽ được hợp nhất thành Visa 408 cho hoạt động tạm thời. Những thay đổi bao gồm loại bỏ chiết khấu trong số lượng lớn, bắt buộc nộp hồ sơ trên mạng, và cá nhân sẽ không còn đủ điều kiện để bảo trợ cho người làm việc trong ngành giải trí.

Subclass 488 Superyacht Crew visa: Visa 488 cho phi hành đoàn

Nó sẽ được hợp nhất thành Visa 408 cho hoạt động tạm thời cho những người muốn đến Úc. Trên cơ sở tạm trú để làm việc trong ngành kỹ nghệ giải trí. Hay tham gia các môn thể thao cao cấp. Làm công tác tôn giáo toàn thời. Làm việc nhà toàn thời trong gia đình của một số lãnh đạo cao cấp người ngoại quốc.

Theo SBS

Tho Nong Mai/ Vietucnews