9 điều cần biết về visa bảo lãnh cha mẹ qua sống tại Úc mới

0

Chính phủ Úc đang bàn luận về những luật mới áp dụng cho visa bảo lãnh cha mẹ dài hạn qua Úc. Sau đây là một số điểm chính trong loại visa bảo lãnh mới này.

1, Chỉ người đã có quốc tịch Úc, người đã có visa thường trú Úc hoặc những người quốc tịch New Zealand mới có thể bảo lãnh được cha mẹ mình.
2, Người bảo lãnh phải đạt đủ điều kiện và tài chính và yêu cầu về nhân cách.
3, Việc xét duyệt bảo lãnh visa này sẽ được làm riêng biệt. Một người phải được chấp thuận có quyền được bảo lãnh, sau đó mới được nộp đơn xin.
4, Chỉ có tối đa 2 người có thể được bảo lãnh cho loại visa này trong một lần.
5, Người được bảo lãnh cũng cần phải đạt yêu cầu về sức khỏe và nhân cách.
6, Loại visa này có thể được cấp nhiều lần, những mỗi lần tối đa chỉ ở được 10 năm.
7, Người được bảo lãnh cũng phải sử dụng, duy trì những bảo hiểm sức khỏe từ các dịch vụ của Úc, ở đúng thời hạn.
8, Cha mẹ được bảo lãnh với visa này sẽ không được phép làm việc.
9. Lệ phí của visa này sẽ lần lượt là 3 năm: 5,000$ | 5 năm: 10 000$ | 10 năm: $20 000

Chính phủ Úc nói những áp đặt mới nhằm giảm bớt gánh nặng từ những bậc cha mẹ di dân cho các dịch vụ chăm sóc y tế Úc. Ước tính những áp đặt mới sẽ tiết kiệm cho chính phủ $99 triệu đô sau 4 năm.

Tuy nhiên đến cuối tháng 12/2017 này visa loại này vẫn chưa được chính thức thông qua.

Xem thêm https://www.homeaffairs.gov.au/Trav/Brin/Pare