Aldi: Toàn bộ sản phẩm Hotdog bị thu hồi do có chất lạ

0

Cơ quan Thực phẩm NSW đã ban hành lệnh thu hồi sản phẩm hotdog trên khắp các siêu thị Aldi do có chứa chất lạ.

Cơ quan Thực phẩm NSSW đã ban lệnh thu hồi đối với sản phẩm có tên là Berg Smallgoods American Style Skinless Hot Dogs, sản phẩm được đóng trong bao bì nhựa với khối lượng 375g, có in hạn sử dụng đến ngày 28/12.

Sản phẩm này được có chứa chất lạ là những mảnh xương.

Siêu thị Aldi kêu gọi người tiêu dùng đã mua sản phẩm hotdog này trước đó có thể mang trả lại và sẽ được hoàn lại tiền.

Để biết thêm thông tin về việc thu hồi, gọi đến số 1800 709 993.

Cre: 9 News

Daisy/Vietucnews