Úc hỗ trợ Việt Nam về vấn đề bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020

0

Tại Hà Nội, ngày 21.11 chính phủ Australia đã công bố bản Chiến lược Bình đẳng giới đầu tiên cho Việt Nam trong giai đoạn 2016 – 2020. Australia cũng đưa ra các cam kết mang tính ưu tiên nhằm giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam.

Nội dung bản Chiến lược Bình đẳng giới tóm tắt các hỗ trợ toàn diện của Australia cho Việt Nam. Nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ ở Việt Nam. Chiến lược hỗ trợ chính phủ Việt Nam của Australia tập trung vào 3 lĩnh vực chính. Nhằm giúp thu hẹp dần khoảng cách về giới tại Việt Nam. Cũng như hỗ trợ Việt Nam triển khai Chiến lược Bình đẳng Giới Quốc gia 2011 – 2020:

  •  Nâng cao tiếng nói của phụ nữ trong việc ra quyết định và lãnh đạo;
  • Thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ;
  • Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Ông Craig Chittick (Đại sứ Australia tại Việt Nam) cho biết: “Bình đẳng giới là một ưu tiên trong chính sách xã hội của cả Việt Nam và Australia. Đầu tư cho lĩnh vực này là một lựa chọn khôn ngoan về kinh tế học”.

Ông cũng nói thêm: “Phụ nữ có những quan điểm, ưu tiên và thế mạnh đặc biệt từ kinh nghiệm của bản thân họ để đóng góp cho việc phát triển doanh nghiệp, cộng đồng và đất nước. Đầu tư của Australia vào phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam sẽ góp phần quan trọng để giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của mình”.

Thúc đẩy việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ, bao gồm cả phụ nữ dân tộc thiểu số. Đó là một trong ba mục tiêu của chương trình hợp tác phát triển của Australia tại Việt Nam.
Với hơn 10 triệu USD đầu tư vào các chương trình có liên quan đến vấn đề giới trong những năm gần đây. Australia đã luôn là một trong những nhà tài trợ lớn nhất trong lĩnh vực bình đẳng giới ở Việt Nam. Chiến lược này sẽ là một sự đảm bảo những đóng góp tiếp theo vào lĩnh vực bình đẳng giới sẽ mang tính trọng tâm và có chủ đích.
Theo kế hoạch, chiến lược này sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2016 – 2020 bởi các cơ quan ngoại giao của Australia tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cùng sự tham gia của tất cả các cơ quan của chính phủ Australia tại Việt Nam theo cách tiếp cận phối hợp toàn chính phủ.
Theo SM Online