Bạn có biết chính mình có thể đặt tên cho những ga tàu mới tại Melbourne?

0

Năm ga tàu mới của Melbourne sẽ được đặt tên bởi sự bầu chọn của người dân.

Một cuộc thi đua đặt tên tên các trạm xe lửa được xây dựng trong dự án Đường hầm Metro ở Melbourne đã được Daniel Daniel Andrews và Bộ trưởng Giao thông công cộng Jacinta Allan công bố vào ngày hôm nay.

Những tên bạn có thể đặt thì nên rõ ràng, đọc không bị cuốn lưỡi, ví dụ như Station McStationface, sẽ không nhiều cơ hội được chọn, quá trình lựa chọn tên cho các ga tàu này sẽ được điều hành bởi chính giám đốc điều hành dự án này.

Theo trang web của Metro Tunnel, các tên đủ điều kiện phải dài hơn 25 ký tự, phải phản ánh lịch sử địa phương hoặc vị trí mang tính biểu tượng, và phải “có ý nghĩa cho thế hệ tương lai của những người đi làm, doanh nghiệp, khách du lịch và những du khách khác” tới Melbourne.

Để tham gia đặt tên cho các ga tàu mới, xin mời bấm vào đây

xem thêm