Bán shop giặt ủi ở Ringwood

0
Shop giặt ủi ở Ringwood for sale $50,000- $55,000
1 tuần thu nhập: $3000- $3500.
Có lượng khách hàng trung thành ổn định.
Cơ hội tốt dành cho người mua shop đầu tiên.
Chi phí vận hành và bảo trì thấp.
Kinh nghiệm cho may vá là lợi thế lớn.
Hãy liên lạc Luân ( Robert)- 0435784315
image 
image
Rate this post