Bảng điểm tính điểm định cư (point test) cho Visa tay nghề độc lập (visa 189)

0
visa tay nghề úc 189

Bộ Di trú Úc đã cập nhật bảng tính điểm định cư point test năm 2018 dành chi Visa tay nghề độc lập (visa 189). Và theo đó, bạn phải cần ít nhất 75 điểm dựa vào các tiêu chí sau đây:

  • Độ tuổi
  • Trình độ tiếng Anh
  • Kinh nghiệm làm việc (ở Úc và ngoài nước Úc)
  • Trình độ học vấn, trình độ chuyên môn
  • Yêu cầu nghiên cứu/học tập của Úc
  • Bằng cấp đặc biệt
  • Các điểm khác

Tuổi

Tuổi Điểm
18-24 25
25-32 30
33-39 25
40-44 15

 

Trình độ Tiếng Anh

Trình độ Điểm
Khá (Competent) 0
Thông thạo (Proficient) 10
Chuyên nghiệp (Superior) 20

 

Kinh nghiệm làm việc

Kinh nghiệm làm việc 10 năm trở lại ngoài nước Úc

Thời gian Điểm
Ít hơn 3 năm 0
3-4 năm 5
5-7 năm 10
8-10 năm 15

 

Kinh nghiệm làm việc 10 năm trở lại ở Úc

Thời gian Điểm
Ít hơn 1 năm 0
1-2 năm 5
3-4 năm 10
5-7 năm 15
8-10 năm 20

Nghề nghiệp bạn có kinh nghiệm phải nằm trong danh sách nghề nghiệp được chỉ định hoặc có liên quan chặt chẽ đến nghề nghiệp được chỉ định.

Trình độ chuyên môn

Trình độ chuyên môn Điểm
Bằng tiến sĩ được cấp bởi một học viện Úc hoặc một cơ quan giáo dục khác nằm trong danh sách được công nhận 20
Bằng cử nhân được cấp bởi một học viện Úc hoặc một cơ quan giáo dục khác nằm trong danh sách được công nhận danh sách được công nhận 15
Bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ nghề hoàn thành ở Úc 10
Giải thưởng hoặc chứng chỉ trình độ chuyên môn có liên quan đến nghề nghiệp được công nhận. 10

 

Yêu cầu học tập của Úc

Yêu cầu học tập của Úc Điểm
Đạt ít nhất một bằng tốt nghiệp, chứng nhận hoặc chứng chỉ được cấp bởi một cơ sở giáo dục Úc đáp ứng các yêu cầu nghiên cứu/học tập của Úc 5

 

Bằng cấp đặc biệt

Bằng cấp đặc biệt Điểm
Bằng Thạc sỹ nghiên cứu hoặc bằng Tiến sỹ được cấp bởi cơ quan giáo dục Úc mà có ít nhất 2 năm học thuật trong lĩnh vực có liên quan 5

 

Các điểm khác

Các điểm khác Điểm
Vượt qua kiểm tra chứng thực ngôn ngữ cộng đồng 5
Học tập ở vùng ngoại ô hoặc khu đô thị có mức tăng dân số thấp đáp ứng các yêu cầu nghiên cứu/học tập của Úc 5
Vợ/chồng cùng ngành nghề 5
Hoàn thành chương trình hướng nghiệp tại ÚC 5

 

Nguồn homeaffairs