Bankstown: NHẬN ĐẶT CÁC LOẠI XÔI; CHÈ; GỎI; BÒ BÍA; GỎI CUỐN

0

Xôi Thập Cẩm Đùi Gà

  • Xôi mặn
  • Xôi Gấc
  • Xôi khúc 
  • Xôi Vò
  • Xôi Đậu Xanh
  • Xôi Đậu Đen
  • Xôi Nếp Than

 Các loại Chè

  • Chè Trôi Nước
  • Chè Bà Ba ( Chè Thưng )
  • Sâm Bổ Lượng

Mọi liên hệ các bạn có thể inbox cho Vy Lê hoặc phone: 0452 629 957