Bộ Di trú công bố danh sách định cư tay nghề định cư năm 2017-2018

0

Peter Dutton cho phép ban hành Danh sách định cư tay nghề với 178 ngành nghề thuộc  diện được phép định cư tại Úc trong giai đoạn năm 2017 – 2018.

Chính phủ Úc vừa công bố những cập nhật trong Danh sách Tay nghề Chiến lược Trung và Dài hạn (Medium and Long-term Strategic Skills List – MLTSSL), áp dụng từ 1/7/2017. Ông cho rằng quyết định như vậy sẽ giúp được người lao động và các chủ nhân Úc đảm bảo được quyền lợi tốt nhất.

Danh sách này bao gồm 178 ngành nghề thuộc diện được phép định cư tại Úc, và được áp dụng cho những dạng visa sau:

  • Subclass 189 (Skilled—Independent) visas
  • Subclass 489 (Skilled—Regional (Provisional))
  • Subclass 485 (Temporary Graduate) visas

Trước đây, Bộ Di trú Úc sẽ cập nhật danh sách này mỗi năm một lần, dựa trên nhu cầu của thị trường lao động. Tuy nhiên, theo những cải tổ gần đây của luật di trú, Danh sách Tay nghề Định cư sẽ được cập nhật mỗi 6 tháng/lần, dựa trên quá trình tham vấn với Bộ Nhân dụng và Bộ Giáo dục.

Có 12 ngành nghề đã bị loại bỏ hoàn toàn khỏi danh sách 2017-18, trong số đó có 9 ngành nghề vốn hợp lệ để đăng ký visa 457 vào ngày 19/4/2017.

Một số ngành nghề được bổ sung thêm vào các chương trình visa, và một số khác thì được chuyển từ danh sách STSOL sang MLTSSL.

Medium and Long‑term Strategic Skills List
Item Column 1

Occupation

Column 2

ANZSCO code

Column 3

Assessing authority

Column 4

Specified for only certain classes (see subsection (2))

1 construction project manager 133111 VETASSESS  
2 project builder 133112 VETASSESS Y
3 engineering manager 133211 (a) Engineers Australia; or

(b) AIM

 
4 child care centre manager 134111 TRA  
5 medical administrator 134211 VETASSESS Y
6 nursing clinical director 134212 ANMAC  
7 primary health organisation manager 134213 VETASSESS  
8 welfare centre manager 134214 ACWA  
9 accountant (general) 221111 (a) CPAA; or

(b) ICAA; or

(c) IPA

 
10 management accountant 221112 (a) CPAA; or

(b) IPA; or

(c) CAANZ

 
11 taxation accountant 221113 (a) CPAA; or

(b) IPA; or

(c) CAANZ

 
12 external auditor 221213 (a) CPAA; or

(b) IPA; or

(c) CAANZ

 
13 internal auditor 221214 VETASSESS  
14 actuary 224111 VETASSESS  
15 land economist 224511 VETASSESS  
16 valuer 224512 VETASSESS  
17 architect 232111 AACA  
18 landscape architect 232112 VETASSESS  
19 surveyor 232212 SSSI  
20 cartographer 232213 VETASSESS  
21 other spatial scientist 232214 VETASSESS  
22 chemical engineer 233111 Engineers Australia  
23 materials engineer 233112 Engineers Australia  
24 civil engineer 233211 Engineers Australia  
25 geotechnical engineer 233212 Engineers Australia  
26 quantity surveyor 233213 AIQS  
27 structural engineer 233214 Engineers Australia  
28 transport engineer 233215 Engineers Australia  
29 electrical engineer 233311 Engineers Australia  
30 electronics engineer 233411 Engineers Australia  
31 industrial engineer 233511 Engineers Australia  
32 mechanical engineer 233512 Engineers Australia  
33 production or plant engineer 233513 Engineers Australia  
34 aeronautical engineer 233911 Engineers Australia  
35 agricultural engineer 233912 Engineers Australia  
36 biomedical engineer 233913 Engineers Australia  
37 engineering technologist 233914 Engineers Australia  
38 environmental engineer 233915 Engineers Australia  
39 naval architect 233916 Engineers Australia  
40 agricultural consultant 234111 VETASSESS  
41 agricultural scientist 234112 VETASSESS  
42 forester 234113 VETASSESS  
43 medical laboratory scientist 234611 AIMS  
44 veterinarian 234711 AVBC  
45 physicist (medical physicist only) 234914 ACPSEM  
46 early childhood (pre‑primary school) teacher 241111 AITSL  
47 secondary school teacher 241411 AITSL  
48 special needs teacher 241511 AITSL  
49 teacher of the hearing impaired 241512 AITSL  
50 teacher of the sight impaired 241513 AITSL  
51 special education teachers (nec) 241599 AITSL  
52 medical diagnostic radiographer 251211 ASMIRT  
53 medical radiation therapist 251212 ASMIRT  
54 nuclear medicine technologist 251213 ANZSNM  
55 sonographer 251214 ASMIRT  
56 optometrist 251411 OCANZ  
57 orthotist or prosthetist 251912 AOPA  
58 chiropractor 252111 CCEA  
59 osteopath 252112 AOAC  
60 occupational therapist 252411 OTC  
61 physiotherapist 252511 APC  
62 podiatrist 252611 (a) APodA; or

(b) ANZPAC

 
63 audiologist 252711 VETASSESS  
64 speech pathologist 252712 SPA  
65 general practitioner 253111 MedBA  
66 specialist physician (general medicine) 253311 MedBA  
67 cardiologist 253312 MedBA  
68 clinical haematologist 253313 MedBA  
69 medical oncologist 253314 MedBA  
70 endocrinologist 253315 MedBA  
71 gastroenterologist 253316 MedBA  
72 intensive care specialist 253317 MedBA  
73 neurologist 253318 MedBA  
74 paediatrician 253321 MedBA  
75 renal medicine specialist 253322 MedBA  
76 rheumatologist 253323 MedBA  
77 thoracic medicine specialist 253324 MedBA  
78 specialist physicians (nec) 253399 MedBA  
79 psychiatrist 253411 MedBA  
80 surgeon (general) 253511 MedBA  
81 cardiothoracic surgeon 253512 MedBA  
82 neurosurgeon 253513 MedBA  
83 orthopaedic surgeon 253514 MedBA  
84 otorhinolaryngologist 253515 MedBA  
85 paediatric surgeon 253516 MedBA  
86 plastic and reconstructive surgeon 253517 MedBA  
87 urologist 253518 MedBA  
88 vascular surgeon 253521 MedBA  
89 dermatologist 253911 MedBA  
90 emergency medicine specialist 253912 MedBA  
91 obstetrician and gynaecologist 253913 MedBA  
92 ophthalmologist 253914 MedBA  
93 pathologist 253915 MedBA  
94 diagnostic and interventional radiologist 253917 MedBA  
95 radiation oncologist 253918 MedBA  
96 medical practitioners (nec) 253999 MedBA  
97 midwife 254111 ANMAC  
98 nurse practitioner 254411 ANMAC  
99 registered nurse (aged care) 254412 ANMAC  
100 registered nurse (child and family health) 254413 ANMAC  
101 registered nurse (community health) 254414 ANMAC  
102 registered nurse (critical care and emergency) 254415 ANMAC  
103 registered nurse (developmental disability) 254416 ANMAC  
104 registered nurse (disability and rehabilitation) 254417 ANMAC  
105 registered nurse (medical) 254418 ANMAC  
106 registered nurse (medical practice) 254421 ANMAC  
107 registered nurse (mental health) 254422 ANMAC  
108 registered nurse (perioperative) 254423 ANMAC  
109 registered nurse (surgical) 254424 ANMAC  
110 registered nurse (paediatrics) 254425 ANMAC  
111 registered nurses (nec) 254499 ANMAC  
112 ICT business analyst 261111 ACS  
113 systems analyst 261112 ACS  
114 analyst programmer 261311 ACS  
115 developer programmer 261312 ACS  
116 software engineer 261313 ACS  
117 ICT security specialist 262112 ACS  
118 computer network and systems engineer 263111 ACS  
119 telecommunications engineer 263311 Engineers Australia  
120 telecommunications network engineer 263312 Engineers Australia  
121 barrister 271111 a legal admissions authority of a State or Territory  
122 solicitor 271311 a legal admissions authority of a State or Territory  
123 clinical psychologist 272311 APS  
124 educational psychologist 272312 APS  
125 organisational psychologist 272313 APS  
126 psychologists (nec) 272399 APS  
127 social worker 272511 AASW  
128 civil engineering draftsperson 312211 (a) Engineers Australia; or

(b) VETASSESS

 
129 civil engineering technician 312212 VETASSESS  
130 electrical engineering draftsperson 312311 Engineers Australia  
131 electrical engineering technician 312312 TRA  
132 radio communications technician 313211 TRA  
133 telecommunications field engineer 313212 Engineers Australia  
134 telecommunications network planner 313213 Engineers Australia Y
135 telecommunications technical officer or technologist 313214 Engineers Australia  
136 automotive electrician 321111 TRA  
137 motor mechanic (general) 321211 TRA  
138 diesel motor mechanic 321212 TRA  
139 motorcycle mechanic 321213 TRA  
140 small engine mechanic 321214 TRA  
141 sheetmetal trades worker 322211 TRA  
142 metal fabricator 322311 TRA  
143 pressure welder 322312 TRA Y
144 welder (first class) 322313 TRA  
145 fitter (general) 323211 TRA  
146 fitter and turner 323212 TRA  
147 fitter‑welder 323213 TRA  
148 metal machinist (first class) 323214 TRA  
149 locksmith 323313 TRA  
150 panelbeater 324111 TRA  
151 bricklayer 331111 TRA  
152 stonemason 331112 TRA  
153 carpenter and joiner 331211 TRA  
154 carpenter 331212 TRA  
155 joiner 331213 TRA  
156 painting trades worker 332211 TRA  
157 glazier 333111 TRA  
158 fibrous plasterer 333211 TRA  
159 solid plasterer 333212 TRA  
160 wall and floor tiler 333411 TRA  
161 plumber (general) 334111 TRA  
162 airconditioning and mechanical services plumber 334112 TRA  
163 drainer 334113 TRA  
164 gasfitter 334114 TRA  
165 roof plumber 334115 TRA  
166 electrician (general) 341111 TRA  
167 electrician (special class) 341112 TRA  
168 lift mechanic 341113 TRA  
169 airconditioning and refrigeration mechanic 342111 TRA  
170 electrical linesworker 342211 TRA Y
171 technical cable jointer 342212 TRA  
172 electronic equipment trades worker 342313 TRA  
173 electronic instrument trades worker (general) 342314 TRA  
174 electronic instrument trades worker (special class) 342315 TRA  
175 chef 351311 TRA  
176 cabinetmaker 394111 TRA  
177 boat builder and repairer 399111 TRA  
178 shipwright 399112 TRA

(1)  The following table is the Short‑term Skilled Occupation List.

 

Short‑term Skilled Occupation List
Item Column 1

Occupation

Column 2

ANZSCO code

Column 3

Assessing authority

Column 4

Specified for only certain classes (see subsection (2))

1 aquaculture farmer 121111 VETASSESS Y
2 cotton grower 121211 VETASSESS Y
3 flower grower 121212 VETASSESS Y
4 fruit or nut grower 121213 VETASSESS Y
5 grain, oilseed or pasture grower (Aus) / field crop grower (NZ) 121214 VETASSESS Y
6 grape grower 121215 VETASSESS Y
7 mixed crop farmer 121216 VETASSESS Y
8 sugar cane grower 121217 VETASSESS Y
9 vegetable grower (Aus) / market gardener (NZ) 121221 VETASSESS Y
10 crop farmers (nec) 121299 VETASSESS Y
11 apiarist 121311 VETASSESS Y
12 beef cattle farmer 121312 VETASSESS Y
13 dairy cattle farmer 121313 VETASSESS Y
14 horse breeder 121316 VETASSESS Y
15 mixed livestock farmer 121317 VETASSESS Y
16 pig farmer 121318 VETASSESS Y
17 poultry farmer 121321 VETASSESS Y
18 sheep farmer 121322 VETASSESS Y
19 livestock farmers (nec) 121399 VETASSESS Y
20 mixed crop and livestock farmer 121411 VETASSESS Y
21 sales and marketing manager 131112 AIM  
22 advertising manager 131113 AIM  
23 corporate services manager 132111 VETASSESS  
24 finance manager 132211 (a) CPAA; or

(b) IPA; or

(c) CAANZ

 
25 human resource manager 132311 AIM  
26 research and development manager 132511 VETASSESS  
27 manufacturer 133411 VETASSESS  
28 production manager (forestry) 133511 VETASSESS Y
29 production manager (manufacturing) 133512 VETASSESS  
30 production manager (mining) 133513 VETASSESS  
31 supply and distribution manager 133611 AIM  
32 health and welfare services managers (nec) 134299 VETASSESS  
33 school principal 134311 VETASSESS  
34 education managers (nec) 134499 VETASSESS  
35 ICT project manager 135112 ACS  
36 ICT managers (nec) 135199 ACS  
37 arts administrator or manager 139911 VETASSESS  
38 laboratory manager 139913 VETASSESS  
39 quality assurance manager 139914 VETASSESS  
40 specialist managers (nec) except:

(a) ambassador; or

(b) archbishop; or

(c) bishop

139999 VETASSESS  
41 cafe or restaurant manager 141111 VETASSESS  
42 hotel or motel manager 141311 VETASSESS  
43 accommodation and hospitality managers (nec) 141999 VETASSESS  
44 hair or beauty salon manager 142114 VETASSESS  
45 post office manager 142115 VETASSESS  
46 fitness centre manager 149112 VETASSESS  
47 sports centre manager 149113 VETASSESS  
48 customer service manager 149212 VETASSESS  
49 conference and event organiser 149311 VETASSESS  
50 transport company manager 149413 VETASSESS  
51 facilities manager 149913 VETASSESS  
52 dancer or choreographer 211112 VETASSESS  
53 music director 211212 VETASSESS  
54 music professionals (nec) 211299 VETASSESS  
55 photographer 211311 VETASSESS  
56 visual arts and crafts professionals (nec) 211499 VETASSESS  
57 artistic director 212111 VETASSESS  
58 book or script editor 212212 VETASSESS  
59 director (film, television, radio or stage) 212312 VETASSESS  
60 film and video editor 212314 VETASSESS  
61 program director (television or radio) 212315 VETASSESS  
62 stage manager 212316 VETASSESS  
63 technical director 212317 VETASSESS  
64 video producer 212318 VETASSESS  
65 copywriter 212411 VETASSESS  
66 newspaper or periodical editor 212412 VETASSESS  
67 print journalist 212413 VETASSESS  
68 technical writer 212415 VETASSESS  
69 television journalist 212416 VETASSESS  
70 journalists and other writers (nec) 212499 VETASSESS  
71 company secretary 221211 VETASSESS  
72 commodities trader 222111 VETASSESS  
73 finance broker 222112 VETASSESS  
74 insurance broker 222113 VETASSESS  
75 financial brokers (nec) 222199 VETASSESS  
76 financial market dealer 222211 VETASSESS  
77 stockbroking dealer 222213 VETASSESS  
78 financial dealers (nec) 222299 VETASSESS  
79 financial investment adviser 222311 VETASSESS  
80 financial investment manager 222312 VETASSESS  
81 recruitment consultant 223112 VETASSESS  
82 ICT trainer 223211 ACS  
83 mathematician 224112 VETASSESS  
84 gallery or museum curator 224212 VETASSESS  
85 health information manager 224213 VETASSESS  
86 records manager 224214 VETASSESS  
87 librarian 224611 VETASSESS  
88 management consultant 224711 VETASSESS  
89 organisation and methods analyst 224712 VETASSESS  
90 patents examiner 224914 VETASSESS  
91 information and organisation professionals (nec) 224999 VETASSESS  
92 advertising specialist 225111 VETASSESS  
93 marketing specialist 225113 VETASSESS  
94 ICT account manager 225211 VETASSESS  
95 ICT business development manager 225212 VETASSESS  
96 ICT sales representative 225213 VETASSESS  
97 public relations professional 225311 VETASSESS  
98 technical sales representatives (nec) including education sales representatives 225499 VETASSESS  
99 aeroplane pilot 231111 CASA  
100 flying instructor 231113 VETASSESS  
101 helicopter pilot 231114 CASA  
102 fashion designer 232311 VETASSESS  
103 industrial designer 232312 VETASSESS  
104 jewellery designer 232313 VETASSESS  
105 graphic designer 232411 VETASSESS  
106 illustrator 232412 VETASSESS  
107 web designer 232414 VETASSESS  
108 interior designer 232511 VETASSESS  
109 urban and regional planner 232611 VETASSESS  
110 wine maker 234213 VETASSESS Y
111 geologist 234411 VETASSESS  
112 primary school teacher 241213 AITSL  
113 middle school teacher (Aus) / intermediate school teacher (NZ) 241311 AITSL  
114 education adviser 249111 VETASSESS  
115 art teacher (private tuition) 249211 VETASSESS  
116 dance teacher (private tuition) 249212 VETASSESS  
117 music teacher (private tuition) 249214 VETASSESS  
118 private tutors and teachers (nec) 249299 VETASSESS  
119 teacher of English to speakers of other languages 249311 VETASSESS  
120 dietitian 251111 DAA  
121 nutritionist 251112 VETASSESS  
122 occupational health and safety adviser 251312 VETASSESS  
123 orthoptist 251412 VETASSESS  
124 hospital pharmacist 251511 APharmC  
125 industrial pharmacist 251512 VETASSESS  
126 retail pharmacist 251513 APharmC  
127 health promotion officer 251911 VETASSESS  
128 health diagnostic and promotion professionals (nec) 251999 VETASSESS  
129 acupuncturist 252211 Chinese Medicine Board of Australia  
130 naturopath 252213 VETASSESS  
131 traditional Chinese medicine practitioner 252214 Chinese Medicine Board of Australia  
132 complementary health therapists (nec) 252299 VETASSESS  
133 dental specialist 252311 ADC  
134 dentist 252312 ADC  
135 resident medical officer 253112 MedBA  
136 anaesthetist 253211 MedBA  
137 nurse educator 254211 ANMAC  
138 nurse researcher 254212 ANMAC  
139 nurse manager 254311 ANMAC  
140 web developer 261212 ACS  
141 software tester 261314 ACS  
142 database administrator 262111 ACS  
143 systems administrator 262113 ACS  
144 network administrator 263112 ACS  
145 network analyst 263113 ACS  
146 ICT quality assurance engineer 263211 ACS  
147 ICT support engineer 263212 ACS  
148 ICT systems test engineer 263213 ACS  
149 ICT support and test engineers (nec) 263299 ACS  
150 judicial and other legal professionals (nec) 271299 VETASSESS  
151 careers counsellor 272111 VETASSESS  
152 drug and alcohol counsellor 272112 VETASSESS  
153 family and marriage counsellor 272113 VETASSESS  
154 rehabilitation counsellor 272114 VETASSESS  
155 student counsellor 272115 VETASSESS  
156 counsellors (nec) 272199 VETASSESS  
157 interpreter 272412 NAATI  
158 social professionals (nec) 272499 VETASSESS  
159 recreation officer 272612 VETASSESS  
160 welfare worker 272613 ACWA  
161 agricultural technician 311111 VETASSESS Y
162 anaesthetic technician 311211 VETASSESS  
163 cardiac technician 311212 VETASSESS  
164 medical laboratory technician 311213 AIMS  
165 pharmacy technician 311215 VETASSESS  
166 medical technicians (nec) 311299 VETASSESS  
167 meat inspector 311312 VETASSESS  
168 primary products inspectors (nec) 311399 VETASSESS Y
169 chemistry technician 311411 VETASSESS  
170 earth science technician 311412 VETASSESS  
171 life science technician 311413 VETASSESS  
172 science technicians (nec) 311499 VETASSESS  
173 architectural draftsperson 312111 VETASSESS  
174 building associate 312112 VETASSESS  
175 building inspector 312113 VETASSESS  
176 architectural, building and surveying technicians (nec) 312199 VETASSESS  
177 mechanical engineering technician 312512 TRA  
178 metallurgical or materials technician 312912 VETASSESS  
179 mine deputy 312913 VETASSESS  
180 hardware technician 313111 TRA  
181 ICT customer support officer 313112 TRA  
182 web administrator 313113 ACS  
183 ICT support technicians (nec) 313199 TRA  
184 farrier 322113 TRA  
185 aircraft maintenance engineer (avionics) 323111 TRA  
186 aircraft maintenance engineer (mechanical) 323112 TRA  
187 aircraft maintenance engineer (structures) 323113 TRA  
188 textile, clothing and footwear mechanic 323215 TRA  
189 metal fitters and machinists (nec) 323299 TRA  
190 precision instrument maker and repairer 323314 TRA  
191 watch and clock maker and repairer 323316 TRA  
192 toolmaker 323412 TRA  
193 vehicle body builder 324211 TRA  
194 vehicle trimmer 324212 TRA  
195 roof tiler 333311 TRA  
196 business machine mechanic 342311 TRA  
197 cabler (data and telecommunications) 342411 TRA  
198 telecommunications linesworker 342413 TRA  
199 baker 351111 TRA  
200 pastrycook 351112 TRA  
201 butcher or smallgoods maker 351211 TRA  
202 cook 351411 TRA  
203 dog handler or trainer 361111 VETASSESS  
204 animal attendants and trainers (nec) 361199 VETASSESS  
205 veterinary nurse 361311 VETASSESS  
206 florist 362111 TRA  
207 gardener (general) 362211 TRA  
208 arborist 362212 TRA  
209 landscape gardener 362213 TRA  
210 greenkeeper 362311 TRA  
211 hairdresser 391111 TRA  
212 print finisher 392111 TRA  
213 printing machinist 392311 TRA  
214 dressmaker or tailor 393213 TRA  
215 upholsterer 393311 TRA  
216 furniture finisher 394211 TRA  
217 wood machinist 394213 TRA  
218 wood machinists and other wood trades workers (nec) 394299 TRA  
219 chemical plant operator 399211 TRA  
220 power generation plant operator 399213 TRA  
221 library technician 399312 VETASSESS  
222 jeweller 399411 TRA  
223 camera operator (film, television or video) 399512 TRA  
224 make up artist 399514 TRA  
225 sound technician 399516 TRA  
226 performing arts technicians (nec) 399599 VETASSESS  
227 signwriter 399611 TRA  
228 ambulance officer 411111 VETASSESS  
229 intensive care ambulance paramedic 411112 VETASSESS  
230 dental technician 411213 TRA  
231 diversional therapist 411311 VETASSESS  
232 enrolled nurse 411411 ANMAC  
233 massage therapist 411611 VETASSESS  
234 community worker 411711 ACWA  
235 disabilities services officer 411712 VETASSESS  
236 family support worker 411713 VETASSESS  
237 residential care officer 411715 VETASSESS  
238 youth worker 411716 ACWA  
239 diving instructor (open water) 452311 VETASSESS  
240 gymnastics coach or instructor 452312 VETASSESS  
241 horse riding coach or instructor 452313 VETASSESS  
242 snowsport instructor 452314 VETASSESS  
243 swimming coach or instructor 452315 VETASSESS  
244 tennis coach 452316 VETASSESS  
245 other sports coach or instructor 452317 VETASSESS  
246 sports development officer 452321 VETASSESS  
247 footballer 452411 VETASSESS  
248 sportspersons (nec) 452499 VETASSESS  
249 contract administrator 511111 VETASSESS  
250 program or project administrator 511112 VETASSESS  
251 insurance loss adjuster 599612 VETASSESS  
252 insurance agent 611211 VETASSESS  
253 retail buyer 639211 VETASSESS

 

SBS Vietnamese