Bộ di trú Úc ràng buộc không đổi “nơi ở” khi được cấp thường trú

0

Những người di dân mới sẽ bị buộc phải ở lại khu vực theo các điều khoản visa của họ để ngăn họ di chuyển đến các thành phố lớn sau khi thẻ thường trú của họ được chấp thuận.

Văn phòng Nội vụ liên bang đang triển khai các quy định visa mới để “ràng buộc” mọi người vào một khu vực trong suốt thời gian thị thực để giúp họ thích nghi hơn. Chỉ khoảng 7000 trong 190,000 người di cư định cư Úc ở nông thôn vào năm 2017.

Người di cư có thể bị buộc vào các khu vực địa phương của quốc gia.

“Nhiều người di cư được tài trợ thường trú trên cơ sở người đó có ý định sống và làm việc tại địa phương Úc, nhưng không ở lại lâu trong khu vực khi họ có visa cư trú vĩnh viễn” – Bộ trưởng quốc tịch Alan Tudge nói với News Corp hôm thứ ba, cho thấy tình hình hiện nay là “một vấn đề quan trọng”.

Credit PerthNow