Bộ trưởng giao thông NSW nói hành khách sẽ không được trả lại tiền mặc dù hệ thống tàu tồi tệ

0
Bộ trưởng giao thông NSW nói hành khách sẽ không được trả lại tiền mặc dù hệ thống tàu tồi tệ
Bộ trưởng giao thông NSW nói hành khách sẽ không được trả lại tiền mặc dù hệ thống tàu tồi tệ

Mặc dù hành khách Sydney vừa phải trải qua những ngày mà dịch vụ tàu lửa bị hỗn loạn, nhưng bộ trưởng giao thông Andrew Constance nói rằng hành khách sẽ không được hoàn lại tiền.

Bộ trưởng Constance đã cùng với Mark Levy trao đổi về sự việc:

“Chúng tôi có thể xin lỗi hành khách về tình trạng tồi tệ vừa qua. Nó đúng là một sự rối loạn và không chấp nhận được”.

Bộ trưởng giao thông NSW nói hành khách sẽ không được trả lại tiền mặc dù hệ thống tàu tồi tệ
Bộ trưởng giao thông NSW nói hành khách sẽ không được trả lại tiền mặc dù hệ thống tàu tồi tệ

Vấn đề chúng tôi hiện đang làm là cố gắng phục hồi chúng, tôi đang làm việc với Howard Collins (NSW Trains CEO) để tìm ra giải pháp cho hệ thống trong 1-2 tuần tới.

“Đây thực sự là một vấn đề của cả hệ thống, khi vấn đề xảy ra, thì chúng tôi cũng đang cố gắng giải quyết”.

Levy “Vậy hành khách dùng Opal có thể được trả lại tiền với dịch vụ tồi tệ này không?”

“Tiền thuế của người dân đã được sử dụng đến 80% và chúng tôi còn phải trả tiền cho các nhân viên của hệ thống nữa, và việc đầu tư 41 tỷ đô vào một hệ thống mới là điều rất khó”.

Levy “Nếu bạn sử dụng dịch vụ hoặc mua một món hàng mà nó không hoạt động thì bạn sẽ quay lại business đó và lấy lại tiền. Vậy tại sao hành khách lại không được?”

Theo 2GB.com