Braybrook: dâu tây

0

Pick up only, Braybrook area.
Price: $7.5 per kilo

Dâu tây tươi từ nông trại về.

Để đặt hàng, vui lòng liên hệ: Chinh 0412 934 299

Giá $7.5 một kg
Like hoặc share page Mamma Knows Foods được giảm còn $7 một kg.

https://www.facebook.com/MammaKnowsFoods/