Cabramatta: Cơm gà chạy bộ chấm mắm gừng

0

Thứ 6 mình có cơm gà chạy bộ xé ăn với mắm gừng. Phần gồm cơm (như hình) và chén soup.

Mắm gừng bao ngon. Cơm thơm ngon tuyệt vời.

$12/phần.
Sáng thứ 6 là có thể phục vụ cả nhà rồi.

Giao nhận hàng

Pick up: Canley Vale.
Ship Cabramtta, Fairfield, Canley Heights, Canley Vale từ 2 phần trở lên.

 

Rate this post