Cabramatta: Shop Nails cần thợ

0

Shop Nails mới khai trương trong Westfield Mirranda cần nhiều thợ:
– Tay chân nước giỏi ( Sơn đẹp ). Biết làm SNS.
– Thợ làm Eyelashes có kinh nghiệm.

Có đưa rước vùng Cabramatta.
Lương cao, Shop mới đẹp, rộng rãi. 
Môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ, hoà đồng.
Các bạn liên lạc qua số phone:
0402459370
0404427442

Rate this post