Cách công ty Nike trốn thuế tại Úc như thế nào?

0

Cách để những công ty lớn tại Úc trốn thuế bằng cách chuyển lợi nhuận từ những công ty phải đóng thuế cao sang những công ty không phải đóng thuế đã được phơi bày mới đây.

Một cuộc điều tra của công ty Four Corners đã cho thấy cách lắt léo phức tạp của công ty bán đồ thể thao lớn nhất trên thế giới này, dựa trên 13.4 triệu văn bản được tiết lộ trong tờ Paradise Papers leak.

Cuộc điều tra đã có kết quả khi công ty Nike tại Úc hiện đang chuyển đa số tiền lợi nhuận của mình sang đến những công ty có thuế thấp hơn như Netherlands.

Số liệu của công ty này cho thấy Nike chỉ trả thuế 1.4 % trên tổng số lợi nhuận từ công ty nước ngoài 12.2 tỷ đô.

Nhưng họ làm điều đó bằng cách nào?

Cách công ty như Nike trốn thuế tại Úc như thế nào?

Bạn có thấy ngạc nhiên khi trung bình một đôi giày 100 đô Úc, thì Nike chỉ trả thuế cho chính phủ Úc 89 cents. Còn người dân Úc thì đi làm 100$ đóng đến 30$ thuế.

Posted by Vietucnews.net on Tuesday, January 9, 2018

Cuộc điều tra đã chỉ ra rằng ví dụ với đôi giày Nike 100$, thì 80$ sẽ trở về tài khoản của công ty này tại Hà Lan.

Tại sao lại Hà Lan? Vì công ty này yêu thích Hoa Tulips chăng?

Hay chỉ vì Nike thích chế độ trả thuế của nước này?

Nhớ rằng ở Úc, nếu bạn có lợi nhuận trên 1$, bạn phải trả đến 30$ tiền thuế.

Còn tại Hà Lan, nếu bạn hoạt động đúng cách, có thể bạn không phải trả một đồng thuế nào, và có thể giữ hoàn toàn lợi nhuận.

Trong số 80$ này, Nike sẽ trả cho những công ty sản xuất như Vietnam, Indonesia và Trung Quốc. Với giá trung bình cho một đôi giày cao nhất là 36$.

Bên cạnh đó, Nike cũng phải trả khoảng 17$ về chi phí bản quyền, tới một công ty Hà Lan gọi là Nike Global Trading BV.

Tiền bản quyền này tới công ty Nike Innovate CV, nhưng nó lại rất kỳ lạ, không có địa chỉ nhà để đóng thuế.

Các chuyên gia về thuế Hà Lan nói cách hoạt động này gọi là “trả gấp đôi mức thuế 0” – một cách lắt léo nói rằng công ty này không trả thuế.

Tóm lại, với 12.2 tỷ đô Mỹ tại Hà Lan, Nike chỉ phải đóng 1.4 cents tiền thuế trên 1 đô.

Không còn ngạc nhiên tại sao Nike lại thích nước Hà Lan đến thế!

Giờ thì hãy quay lại với đôi giày 100$ đó, sau khi Nike chuyển 80$ về Hà Lan thì họ dùng khoảng 18$ để phân bố và chi phí marketing và bán giày ở Úc.

Vậy lợi nhuận của họ chỉ là 2$ cho đôi giày 100$.

Ví dụ 2016 họ có 500 triệu đô doanh thu, và có khoảng 11 triệu đô đô lợi nhuận.

Cuối cùng, với 100$ bán ra, thì Nike chỉ trả thuế cho Úc 89 cents. Và đại diện của Nike tại Úc vẫn nói, họ tuân thủ mọi chính sách ngặt nghèo về thuế của Úc.