Cảnh báo khi sử dụng Commonwealth bank app: Chuyển 600$, tính phí 100$

0

Đừng ai làm biếng đi ra ngoài gửi tiền bằng dịch vụ western union mà ở nhà sài Commonwealth bank app như em!

“Đừng ai làm biếng đi ra ngoài gửi tiền bằng dịch vụ western union mà ở nhà sài Commonwealth bank app như em!”, Yuan Hai Ying nói.

Chuyện là em chuyển có 600$ transfer overseas money, phí là 6$ ạ ! Không hiểu vì lý do gì Commonwealth bank giao dịch không thành công và restun money back to em. Sau khi tính phí họ trừ 100$ tiền phí, họ giải thích rằng trừ phí dịch vụ và tỷ giá, trong khi đó tỷ giá USD em gửi là 0.6562, tỷ giá họ trả lại tiền em là 0.6875. Rõ ràng là cao hơn tỷ giá ban đầu, nếu anh chị gửi western union sửa tên địa chỉ hoặc hủy giao dịch chỉ bị tính phí trên 10$ vì số tiền em gửi quá nhỏ ạ!

Ảnh chụp lại giao dịch tại Commonwealth bank app.

Em chia sẻ mọi người biết và tránh dịch vụ overseas transfer of Commonwealth bank ra ạ 100$ không xứng đáng cho dịch vụ đó ạ!

Nguồn: Yuan Hai Ying