Cập nhật luật Quốc tịch Úc mới nhất 15/06/2017

0
Luật quốc tịch Úc mới nhất

Dự thảo luật Quốc tịch đã được chính thức đưa ra ngày hôm nay. Trong đó nêu rõ những thay đổi về luật quốc tịch mới, dự kiến của luật này là “người bảo lãnh sẽ phải được cấp phép bảo lãnh trước khi nộp đơn xin định cư cho đương đơn theo diện kết hôn”

Hôm nay nhận được tin từ Viện Di Trú Úc Châu thông báo rằng luật này sẽ không được ban hành như dự kiến vào ngày 1/7/2017. Luật sửa đổi này đang được thảo luận tại thượng nghị viện của Úc và chưa được hoàn tất.

Tuy nhiên có 1 điểm các bạn cần chú ý: Theo dự thảo mới này, việc đạt được quốc tịch vào sinh nhật lần thứ 10 với các bé sinh ở Úc vẫn tiếp tục còn tồn tại. Tuy nhiên, luật quy định rõ những em bé đó phải sống hợp pháp tại Úc trong thời gian 10 năm đó và có quyền/khả năng quay lại Úc nếu đi ra khỏi Úc trong thời gian 10 năm kể trên. Như vậy có nghĩa em bé phải được sinh ra và có visa hợp pháp tại Úc. Cũng có nghĩa bố mẹ của em bé có visa hợp pháp tại Úc.

Luật quốc tịch Úc mới nhất
Luật quốc tịch Úc mới nhất

Tuy nhiên, việc em bé có quốc tịch khi 10 tuổi sau khi đáp ứng được yêu cầu của bộ Di trú thì cũng không có nghĩa em bé có thể bảo lãnh bố hoặc mẹ có visa hoặc quốc tịch tai Úc tại thời điểm mới 10 tuổi này. Các bạn cần chú ý, tránh nhầm lẫn nhé.

Credit Nguyen Anh