Úc – Cập nhật mới nhất về chương trình Skill Select (11/2016)

0

 

(Vietucnews) SkillSelect là chương trình của Bộ di trú Úc đề ra nhằm lựa chọn kỹ năng phù hợp cho các chương trình nhập cư tại Úc. Theo chương trình mới hiện nay, nộp đơn xin nhập cư mà không phải qua chọn lọc. Theo Aussizz, hiện có 1070 lời mời cho SkillSelcect.

Với chương trình SkillSelect, không phải ai cũng có thể nộp đơn xin nhập cư. Thay vào đó, đương đơn phải nộp Đơn Bày tỏ Nguyện vọng (Expression of Interest). Sau khi xem xét Đơn Bày tỏ Nguyện vọng (Expression of Interest), Bộ di trú sẽ xếp hạng và chọn lọc ứng viên theo các tiêu chí riêng của mình. Chỉ có các ứng viên được xếp hạng cao mới được mời nộp hồ sơ nhập cư.

Theo cập nhật ngày 23/11/2016 có tổng cộng 1070 lời mời cho Skill Selcect.

15337569_1270940839595957_4888032806517768857_n

Vì yêu cầu cao, và có sự tương đồng với những năm trước, những nhóm ngành bên dưới sẽ được xếp vào nhóm pro rata nhằm đảm bảo có đủ lời mời trong suốt cả năm.

Skilled Independent visa (subclass 189) nhận được nhiều lời mời và sau đó là Skilled-Regional (Provisional) visas (subclass 489). Nếu tất cả mọi vị trí đã được cấp cho subclass 189 visas thì sẽ không còn lời mời cho subclass 489 visas ở những ngành sau:

 • Accountants
 • Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers
 • Electronics Engineers
 • Industrial, Mechanical and Production Engineers
 •  Other Engineering Professionals
 • Registered Nurses
 • ICT Business and System Analysts
 • Software and Applications Programmers
 • Computer Network Professionals

Ngành Industrial, Mechanical & Production engineers có thể cần 70 điểm để nhận lời mời,
trong khi những ngành engineering khác đạt 65 điểm.
Các ngành Accounting cần 70 điểm ở thời điểm hiện tại .
Ngành IT đang giữ 65 điểm và Business & System analyst phải chờ hơn 6 tháng để nhận được lời mời với cùng 65 điểm.

Với các bạn đang học những ngành này, để chuẩn bị có đủ điểm để nhận lời mời là cả một sự cố gắng nỗ lực .

Sinh viên Accounting và IT nên hy vọng điểm 65 và 70 sẽ hạ xuống nhưng nó có thể tăng lên nếu có cập nhật mới về mức trần năm sau để làm cuộc chiến trở nên căng thẳng hơn.

Những cách để được thêm điểm :

 • Hoàn thành Professional year program của IT và Accounting để thêm 5 điểm.
 • Đăng ký và vượt qua NAATI test để thêm 5 điểm.
 • Dùng partner skills nếu cô/anh ấy đã đã được duyệt cho SOL.
 • Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 20 giờ một tuần sau khi hoàn thành chương trình học để thêm điểm work experience.
 • Học ở Regional area để thêm 5 điểm.
 • Học ở Adelaide hoặc Tasmania có thể giúp bạn đạt mục tiêu PR như thế nào?
 • Học ở Adelaide hoặc Tasmania nghĩa là thêm 5 điểm cho PR bởi vì đây được coi là Regional area.
 • Cả hai bang có chương trình tài trợ của bang nếu sinh viên tốt nghiệp từ đại học bang ở đó.
  Chúng tôi có thể giúp bạn đạt PR như thế nào?
 • Đường lối đúng đắn khi sử dụng bằng cấp nước ngoài hoặc Professional year program.
 • Học ở Regional area để thêm điểm.
 • Chọn đúng ngành có nhu cầu trong những ngành hot.

Tho Nong/Aussizz Group

Rate this post