Cập nhật thay đổi danh sách ngành định cư tay nghề Úc 17/01/2018

0
Cập nhật thay đổi mới nhất danh sách ngành định cư tay nghề Úc 17/01/2018

Bộ Nội Vụ (Homeaffairs) ngày hôm qua đã chính thức đưa ra danh sách những thay đổi về các ngành nghề định Cư tại Úc. Một điều ngạc nhiên là có những ngành được bổ sung chưa từng xuất hiện trước đây, ví dụ chuyên viên tư vấn bất động sản.(Real Estate Representative).

Những hồ sơ chịu sự áp dụng của luật mới này khi nộp vào đúng ngày 17 tháng 1 năm 2018 hoặc sau đó. Những hồ sơ nộp trước ngày này không bị ảnh hưởng.

Danh sách đẩy đủ có thể xem ở đây

Contents

Những ngành nghề được bổ sung vào danh sách ngắn hạn STSOL là:

 1. Property Manager
 2. Psychotherapist
 3. Real Estate Representative

3 ngành này được coi là lần đầu tiên được bổ dung vào danh sách tay nghề.

Những ngành nghề được chuyển giữa các danh sách

2 ngành này sẽ được chuyển từ Danh sách Tay nghề Ngắn hạn (STSOL) sang Danh sách Tay nghề Trung và Dài hạn(MLTSSL).

 1. Horse Breeder***
 2. Management Consultant***
Những ngành nghề được chuyển giữa các danh sách

Những ngành nghề bị loại khỏi danh sách

Có 2 ngành nghề bị loại hoàn toàn ra khỏi toàn bộ các Danh sách Định Cư Tay nghề kể từ ngày 17 tháng 1 năm 2018.

 1. Building Associate
 2. Hair or Beauty Salon Manager

Những ngành nghề có thay đổi điều kiện

Có 6 ngành nghề sẽ được giữ trong danh sách, nhưng được thêm điệu kiện đó là:

Những ngành nghề có thay đổi điều kiện
 1. Accommodation and Hospitality Management
 2. Management Accountant
 3. Massage Therapist
 4. Recruitment Consultant
 5. Supply and Distribution Manager
 6. Taxation Accountant

Theo Homeaffairs

Rate this post