Centrelink: Tăng trợ cấp hưu trí $500 mỗi năm

0

Sau khi chính phủ xem xét lại chế độ phúc lợi. Centerlink đã tăng mức trợ cấp hưu trí, cụ thể mức tăng sẽ được hưởng thêm $350 so với thời điểm hiện tại.

Trợ cấp phúc lợi cho mỗi cá nhân tăng lên tới $907.60 mỗi hai tuần, so với mức ban đầu là $894.40.

Mức tăng $13.20 của Centrelink tương đương với tăng $343 mỗi năm.

Các cặp vợ chồng hưu trí cũng nhận được nhiều trợ cấp hơn, bắt đầu từ thứ Ba. Những người về hưu và đã kết hôn sễ nhận được mức trợ cấp là $1360.20 mỗi nửa tháng, tăng từ $1348.80

Thêm $19.80 tương đương với việc trợ cấp tăng thêm $515 mỗi năm.

Sở Dịch Vụ Nhân Sinh lập báo cáo trợ cấp tuổi già hai lần mỗi năm để tránh ảnh hưởng của lạm phát.

Phụ cấp trợ cấp là $67.30 cho người độc thân và $50.70 cho những người có gia đình được trả mỗi tháng 2 lần đi kèm theo Trợ cấp Tuổi già để giúp người cao tuổi chi tiêu hàng ngày.

Những người đơn thân khi về hưu cũng sẽ nhận được trợ cấp chi trả sử dụng năng lượng là $14.10, cao hơn cho với trợ cấp $10.60 cho những cặp vợ chồng.

Tin tức đáng mừng cho những người về hưu này được thông qua vào một tuần sau khi Bộ Lao động tuyên bố sẽ giảm thuế cho người nghỉ hưu, những người không phải đóng thuế thu nhập nhưng sống nhờ quỹ hưu bổng của họ và nhận được các khoản cổ tức của mình có trong các công ty đã đóng thuế.

Sựu thay đổi này dự kiến sẽ ảnh hưởng tới hơn 230.000 người về hưu, là một phần của kế hoạch Bộ Lao động nhằm thắt chặt các khoản tiền chia cổ tức, giúp tiết kiệm $5 tỷ mỗi năm.

Cre: Daily Mail