Cắt giảm nhập cư Úc trong năm qua gây thiệt hại chi phí lên đến $500 triệu

0
Việc cắt giảm nhập cư gây ra một số tranh luận giữa Thủ tướng Malcolm Turnbull và Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Ông Dutton.

Theo một báo cáo tóm tắt của Kho bạc được nêu trong chương trình Fairfax Media, việc cắt giảm nhập cư 30,000 người đã tiêu tốn hết $500 triệu của chính phủ liên bang trong năm qua.

162,000 visa thường trú đã được phê duyệt trong vòng 12 tháng vừa qua, tính đến 30/6, giảm đáng kể so với số liệu cùng kỳ năm trước là 190,000 visa thường trú. Đây là kết quả  từ chính sách cắt giảm lượng nhập cư mà chính phủ đương quyền của Tổng thống Turnbull đang thực thi tích cực, và trở thành vấn đề chủ chốt xuyên suốt quá trình vận động cho cuộc bầu cử liên bang tiếp theo.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ – Ông Dutton.

Từ tháng 4/2017 đến tháng 4/2018, Kho Bạc đưa ra hai báo cáo về tác động tài chính của việc cắt giảm nhập cư, gây ra một số tranh luận giữa Thủ tướng Malcolm Turnbull và Bộ trưởng Bộ Nội vụ – Ông Dutton.

Chi tiết cụ thể không được công bố, nhưng nội dung báo cáo ngân sách được xác định là về những đóng góp tài chính của các cá nhân nhập cư đối với doanh thu của Chính phủ Úc. Số liệu dựa trên bảng thu nhập cá nhân của người dân di cư, các cuộc điều tra của Bộ Nội vụ và dữ liệu khai thuế không xác định được cung cấp bởi Cơ quan Thuế Úc.

Việc cắt giảm đến 162.000 người nhập cư trong năm tài chính vừa qua đã đưa chúng ta trở lại mức trước năm 2011. Sự cắt giảm này đã làm tiêu tốn doanh thu thuế lên đến $569 triệu/năm trong năm 2014-15, con số này tăng đáng kể so với mức 214 triệu đô la trong năm 2012-13 và 382 triệu đô la trong năm 2013-14.

Ngoài ra, báo cáo của Ông Scott Morrison – Người đứng đầu Kho Bạc Úc – cũng tính đến các đặc điểm khác nhau của lượng di cư gia tăng: bao gồm di dân theo diện tay nghề, diện gia đình và do sinh sản tự nhiên, cũng như tương tác giữa các lọai hình visa thường trú và visa tạm trú.

Theo phân tích, những cư dân nhập cảnh theo diện tay nghề đóng góp một lượng doanh thu thuế đáng kể, trong khi đó, các diện còn lại tiêu tốn chi phí ngân sách liên bang trong ngắn hạn, thông qua các dịch vụ chăm sóc xã hội. Điều đặc biệt là phần lớn lượng cắt giảm nhập cư trong năm qua lại đến từ diện tay nghề, dẫn đến giảm lượng thuế.

Người đứng đầu Kho Bạc Úc – Ông Scott Morrison

Mark Cully, nhà kinh tế từng làm việc tại Bộ Nhập cư và Quốc tịch và nay đang tham gia vào Bộ Công nghiệp, đã chỉ trích công thức trên báo cáo của Kho bạc quá đơn giản, khi nó chỉ dựa trên ước tính doanh thu trong hơn bốn năm gần đây, thay vì dựa theo từng giai đoạn của tuổi đời một người nhập cư. Trong những năm đầu định cư, họ có thể tiêu tốn ngân sách, nhưng những năm tiếp theo họ sẽ hoàn trả lại dựa vào sự ổn định tài chính.

Vấn đề này trở thành tranh luận trong cuộc họp nội các và rấy lên một cảnh báo nguy hại cho nền kinh tế của Úc trong tương lai, khi Chính sách cắt giảm nhập cư đang không mang lại lợi tích tích cực mà là “gậy ông đập lưng ông”.

Theo SMH