Chuyển đổi khóa học tại Úc: 6 điều cần lưu ý

0
Students using laptop together outdoors

Vietucnews – Việc thay đổi khóa học đối với du học sinh không hề dễ dàng, bởi có rất nhiều quy định và thủ tục khi thực hiện. Bởi vậy, khi có ý định chuyển đổi khóa học, bạn cần lưu ý những điểm dưới đây.

Việc thay đổi khóa học đối với du học sinh không hề đơn giản. (Ảnh: Voz Actual)
  • Du học sinh chỉ có thể thay đổi khóa học có cấp độ ngang bằng hoặc cao hơn khóa học đã dùng để đăng ký Student Visa (theo điều kiện 8202) mà không cần phải xin visa lại.
  • Có thể chuyển đổi từ khóa non – AQF (khóa học không được công nhận bởi Australian Qualifications Framework) sang khóa học AQF được công nhận mà không cần xin visa lại.
Du học sinh chỉ có thể thay đổi khóa học có cấp độ ngang bằng hoặc cao hơn khóa học đã dùng để đăng ký Student Visa (theo điều kiện 8202) mà không cần phải xin visa lại. (Ảnh: atash.ca)
  • Trường hợp du học sinh học tiến sĩ nếu có nhu cầu sẽ được phép chuyển xuống học master mà không cần xin visa.
  • Trước khi muốn chuyển qua trường khác, bạn cần hoàn thành ít nhất 6 tháng của khóa học cao nhất trong visa của bạn. (Có trường hợp ngoại lệ).
  • Bạn có quyền chuyển qua trường mới mà không cần hoàn thành 6 tháng khóa chính nếu bạn có thư chấp thuận từ trường cũ (release letter).
Trước khi muốn chuyển qua trường khác, bạn cần hoàn thành ít nhất 6 tháng của khóa học cao nhất trong visa của bạn. (Có trường hợp ngoại lệ). (Ảnh: educationusa.be)

Trường hợp du học sinh chuyển sang khóa học mới cùng cấp bậc nhưng khóa học mới có thời lượng ngắn hơn thời gian xin visa được cấp thì cần lưu ý: Trong 28 ngày, du học sinh cần phải rời khỏi nước Úc và apply cho một visa mới.

Theo Edunetwork Australia