Cơ quan Thuế Úc cảnh báo người dân KHÔNG NÊN tham gia 3 chương trình nghỉ hưu gian lận này

0

Cơ quan Thuế Úc  (Australian Taxation Office – ATO) cảnh báo rằng nếu cá nhân nào có tham gia vào trong những kế hoạch đầu tư có tên gọi là TOO GOOD TO BE TRUE – QUÁ TỐT ĐỂ TRỞ THÀNH SỰ THẬT, có thể Cơ quan thuế sẽ tịch thu 50% số tiền tiết kiệm.

Những kế hoạch đầu tư này nhằm đến những đối tượng là những người đã nghỉ hưu, tận dụng những sơ hở của chính sách hưu bổng phức tạp.

ATO cho biết họ đã xác định 3 “kế hoạch hưu trí” cụ thể đang được mua bán tại các diễn đàn khác nhau như hội nghị về hưu bổng, tất cả đều liên quan đến việc phân bổ thu nhập thông qua quỹ hưu bổng tự quản (SMSFs) để tránh phải đóng thuế.

Phó giám đốc của ATO, James O’Halloran, nói:

“Họ có thể nghe những điều rất tốt về nó nhưng trên thực tế chúng quá tốt để có thể là sự thật. Bằng cách thu hút sự chú ý vào ba kế hoạch liên quan đến chúng tôi, rõ ràng là chúng tôi đang cố gắng để ngăn chặn những người vô tình dính vào các kế hoạch lách luật này.”

ATO cho biết họ đã xác định 3 “kế hoạch hưu trí” cụ thể sau: 

  • Thứ nhất: Liên quan đến SMSFs và các liên doanh phát triển bất động sản.
  • Thứ hai: liên quan đến cá nhân hoặc tổ chức liên quan tạo ra “lợi ích hợp pháp cho cuộc sống” đối với bất động sản thương mại cùng SMSF, dẫn đến thu nhập từ tiền cho thuê được chuyển đến SMSF và đánh thuế thấp hơn trong khi cá nhân giữ lại quyền sở hữu hợp pháp của tài sản.
  • Thứ ba: Liên quan đến cá nhân cố ý vượt quá mức đóng góp hưu bổng hưu bổng không được ưu đãi để thao túng các thành phần chịu thuế và các thành phần không phải chịu thuế trong số dư quỹ của họ khi hoàn trả phần vượt mức.

Ông O’Halloran cho biết: những sắp xếp tinh ranh có thể được ngụy trang một cách khôn ngoan để có vẻ chính đáng, như “xáo trộn giấy tờ” và được đóng khung như được thiết kế để cung cấp cho người đóng thuế một khoản thuế tối thiểu hoặc không hay thậm chí hoàn thuế hoặc nhượng bộ thuế.
Ông cho biết thêm: không có hình phạt nào được đưa ra cho các kế hoạch cụ thể này. “Chúng tôi đang thực sự cố gắng để ngăn chặn ba âm mưu này.”

Daisy/Vietucnews

Cre: Australian Taxation Office – ATO