Thị trường bất động sản ở Melbourne có ỔN ĐỊNH hơn so với Sydney?

0

Thị trường nhà ở tại Melbourne vẫn có vốn hoạt động tốt nhất của Australia để tăng trưởng giá trị gia đình, cùng với Hobart, chống lại sự suy thoái của quốc gia. Các điều kiện thị trường nhà ở của Melbourne vẫn mạnh hơn so với Sydney.

Với giá trị nhà ở cao hơn 0.5% trong tháng này, tăng 1.9% so với quý trước, theo Hedonic Home Value Index mới nhất của CoreLogic.

Trưởng bộ phận nghiên cứu của CoreLogic, – Tim Lawless

Trưởng bộ phận nghiên cứu của CoreLogic, – Tim Lawless, đã cho thấy sự hồi phục này đối với tốc độ di cư của Victoria, tạo ra nhu cầu nhà ở cao chưa từng có.
Sự tăng trưởng việc làm mạnh mẽ và mức độ khả năng chi trả nhà ở tốt hơn so với Sydney cũng đang hỗ trợ sự gia tăng liên tục về giá trị nhà ở tại Melbourne.

“Mặc dù có sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn, giá trị ở tại Melbourne đang tăng với tốc độ hàng quý chậm nhất kể từ giữa năm 2016”, Lawless nói.
Kể từ khi vượt qua mức tăng trưởng cao nhất vào tháng 11 năm 2016, việc tăng vốn trên thị trường nhà ở Úc đã mất đà, với giá trị nhà ở quốc gia không thay đổi trong tháng 10.

Tuy nhiên, tăng trưởng ở các thành phố lớn cũng (tăng 7,0%) đã vượt trội hơn các khu vực khác (tăng 4,9%) trong 12 tháng qua.
Tổng số lượng cho thuê ở Melbourne vẫn là thấp nhất so với bất kỳ thành phố lớn nào, với mẫu nhà ở bình thường thu hút mức lợi tức thấp kỷ lục 2,89%, thấp hơn 20 điểm cơ bản so với một năm trước.
Dữ liệu CoreLogic lưu ý rằng lý do chính cho điều này là vì giá trị nhà tại Melbourne tăng 58%, trong khi giá thuê hàng tuần chỉ tăng 15,5% so với cùng thời gian.

Daisy/Vietucnews

Cre: QCV