Định cư Úc diện tạm trú sẽ bị hủy và thay đổi từ tháng 11/2016

0

Từ ngày 19/11/2016 chính phủ Úc mới đây mới đưa quyết định việc cải cách khuôn khổ hoạt động của các visa (thị thực) tạm thời. Một số dạng visa định cư Úc diện tạm trú sẽ bị hủy và thay đổi.

Những dạng định cư Úc diện tạm trú không nhận hồ sơ bao gồm:

 • Visa 401 diện công việc tạm thời (hoạt động lâu dài).
 • Visa 402 diện thực tập và nghiên cứu.
 • Visa 416 diện chương trình đặc biệt.
 • Visa 420 diện công việc tạm thời (giải trí).
 • Visa 488 diện phi hành đoàn.

Hồ sơ nộp trước ngày 19 tháng 11 năm 2016 sẽ được xử lý theo đúng quy định của pháp luật và Bộ di trú. Những Visa sẽ được kết hợp trong khuôn khổ hoạt động thị thực tạm thời mới được công bố. Theo đó sẽ có 4 lớp Visa định cư Úc diện tạm trú mới được giới thiệu từ ngày 19/11:

 • Visa 400 diện công việc tạm thời (Chuyên gia ngắn hạn).
 • Visa 403 diện công việc tạm thời (Quan hệ quốc tế).
 • Visa 407 diện đào tạo.
 • Visa 408 diện hoạt động tạm thời.

Các khuôn khổ mới được thiết kể để việc áp dụng một visa tạm thời dễ dàng hơn. Bộ di trú mong rằng thay đổi đó sẽ giảm thiểu các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, cho các ngành kĩ nghệ và các cá nhân liên quan.

Các thay đổi có ý nghĩa gì với ứng viên xin các loại Visa định cư Úc diện tạm trú mới?

 • Ứng viên có thể nộp đơn xin visa thực tuyến thông qua ImmiAccount.
 • Một loại Visa định cư Úc bảo lãnh tạm trú duy nhất sẽ thay thế cho 6 loại Visa bảo lãnh tạm trú hiện tại (hoạt động lâu dài, đào tạo và nghiên cứu, phát triển nghề nghiệp, giải trí, chương trình đặc biệt và phi hành đoàn).
 • Nếu bạn nộp hồ sơ xin Visa 408:

– Bạn sẽ không cần một lời đề nghị.

– Bạn sẽ không cần được bảo trợ nếu bạn ở bên ngoài nước Úc và dự định ở lại Úc sau 3 tháng hoặc ít hơn.

– Bạn cần phải được bảo trợ từ một cá nhận hoặc tổ chức nếu bạn ở bên ngoài nước Úc và có ý định ở lại Úc hơn ba tháng.

– Bạn sẽ cần phải được bảo trợ nếu bạn có ý định ở lại Úc (bất kể bao lâu) khi bạn đang ở trong lãnh thổ nước Úc.

 • Nếu bạn nộp hồ sơ xin Visa 407 diện đào tạo, bạn sẽ cần một lời mời và được bảo trợ từ một tổ chức, bất kể thời gian ở lại Úc của bạn là bao lâu. Trừ trường hợp đơn vị bảo lãnh là một cơ quan thuộc khối thịnh vượng chung (Commonwealth of Australia).

Khung Visa định cư Úc diện tạm trú mới được đề xuất.

Ngày 19/11, các Visa tạm trú mới sẽ cho phép các ứng viên đến Úc và làm việc tạm thời dựa trên một hoạt động cụ thể. Thông tin thêm về điều kiện cho các loại Visa tạm trú mới này sẽ được Bộ di trú công bố trên trang web chính thức trong vài ngày tới.

Visa 403 định cư Úc diện làm việc tạm thời (Quan hệ quốc tế).

Loại visa tam trú mới này cho phép người có visa đến Úc trong một thỏa thuận song phương, để đại diện cho một chính phủ ngoại quốc, như một cá nhân với các ưu đãi và miễn trừ theo luật định, hoặc tham gia vào Chương trình Công nhân Thời vụ, và các hoạt động khác.

Visa này dành cho những người đến Úc trong thời gian ngắn với những mục đích sau:

 • Liên quan đến một hiệp ước song phương.
 • Đại diện cho một chính phủ ngoại quốc ở Úc.
 • Mục đích để giảng dạy ngoại ngữ trong trường học ở Úc.
 • Để làm việc nhà toàn thời gian cho một nhà ngoại giao.
 • Như một cá nhân với các ưu đãi và quyền miễn trừ.
 • Để tham gia vào Chương trình Công nhân Thời vụ.

Visa 408 định cư Úc diện hoạt động tạm thời.

Loại Visa tạm trú này sẽ được dành cho những người muốn đến Úc trên cơ sở tạm thời với mục đích:

 • Làm việc trong ngành công nghiệp giải trí.
 • Thực hiện hoặc tham gia như là một học giả trong một dự án nghiên cứu.
 • Thực hiện công tác tôn giáo toàn thời gian.
 • Thực hiện làm việc nhà toàn thời gian cho một số lãnh đạo cao cấp ngoại quốc.
 • Tham gia vào một chương trình đặc biệt để tăng cường quan hệ quốc tế và giao lưu văn hóa.
 • Tham gia vào một hoạt động văn hóa, xã hội không liên tục theo lời mời của một tổ chức Úc.
 • Tham gia vào các môn thể thao chuyên nghiệp (bao gồm cả đào tạo).
 • Tham gia vào một sự kiện chính phủ Úc ủng hộ.
 • Làm việc ở một vị trí có tay nghề cao theo thỏa thuận trao đổi cán bộ.
 • Làm việc như một thành viên phi hành đoàn siêu du thuyền..

Visa 407 định cư Úc diện đào tạo.

Loại thị thực này sẽ được dành cho những người muốn đến Úc trên cơ sở tạm thời để thực hiện đào tạo nghề nghiệp hoặc tham gia các hoạt động chuyên môn theo lớp học.

Nếu bạn nộp hồ sơ xin Visa 407 diện đào tạo, bạn sẽ cần một lời mời và được bảo trợ từ một tổ chức, bất kể thời gian ở lại Úc của bạn là bao lâu.

Visa 400 định cư Úc diện làm việc tạm thời (Chuyên gia ngắn hạn).

Loại Visa định cư Úc diện tạm trú mới này cho phép người có Visa tới Úc làm việc một thời gian ngắn, cụ thể trong một thời gian ấn định trước, cũng như tham dự vào các hoạt động liên quan đến lợi ích của nước Úc. Visa tạm trú này dành cho người có mục đích:

 • Làm việc ngắn hạn, công việc đòi hỏi chuyên môn đặc biệt và không phải công việc liên tục.
 • Trong vài trường hợp giới hạn, tham gia vào các hoạt động hay công việc có liên quan đến lợi ích của nước Úc.

Nguồn: Di trú Úc

Tho Nong Mai/ Vietucnews