ĐỊNH CƯ ÚC: Những cập nhật mới nhất về hồ sơ hôn nhân

0

Hôm nay, Liên đoàn Di trú Úc lại tiếp tục cập nhật những thông tin về visa kết hôn Úc. Một số câu hỏi và trả lời được đưa ra như sau:

Q: Liệu các hồ sơ đã nộp bằng giấy có thể nhập vào hệ thống online Immiaccount được không?

A: Do hồ sơ hôn nhân là loại hồ sơ có tính riêng tư cao nên những người nộp hồ sơ hôn nhân và thậm chí cả nhân viên hỗ trơ của Bộ Di trú đều không thể nhập vào hệ thống online immaccount nếu bạn đã nộp hồ sơ bằng giấy.

Vì vậy, những bạn đã nộp bằng giấy trước ngày 18/11/2017 sẽ tiếp tục làm việc theo quy trình của những hồ sơ nộp bằng giấy.

Q: Bộ Di trú không nhận những hồ sơ nộp trực tiếp hoặc bằng giấy sau ngày 17/11/2017. Vậy những hồ sơ đã được gửi bưu điện nhưng chưa đến Bộ Di trú thì giải quyết thế nào?

A: Tất cả các hồ sơ nộp bằng giấy sau ngày 17/11/2017 sẽ được gửi trả người nộp

Q: Bộ Di trú có yêu cầu khám sức khỏe hoặc các giấy tờ liên quan đến nhân phẩm của người nộp như Police check khi nộp hồ sơ ngay không?

A: Khám sức khỏe và các giấy tờ liên quan đến nhân phẩm là quan trọng. Mặc dù nếu khám sức khỏe hoặc xin các giấy tờ đấy trước thì có khả năng chúng sẽ hết hạn trước khi hồ sơ có kết quả. Tuy nhiên, Bộ Di trú sẽ cố gắng giải quyết các hồ sơ nộp đầy đủ và có đầy đủ các giấy tờ liên quan đến nhân phẩm cũng như giấy khám sức khỏe trước khi các giấy tờ đó hết hạn.

Nguồn di trú IEMC