ĐỊNH CƯ ÚC – Những thay đổi MỚI NHẤT và điều kiện visa hôn nhân, cha mẹ

0

Vừa qua, Bô Di Trú Úc đã thông báo một số thay đổi dành cho visa diện hôn nhân và hồ sơ visa cha mẹ. Hồ sơ phải nộp online từ ngày 18/111/2017, những bộ hồ sơ gửi theo đường bưu điện sẽ bị trả về đối với visa diện hôn nhân, hay diện visa cha mẹ không còn hình thức nộp trực tiếp nữa.

Những thay đổi trong quá trình nộp đơn của visa Hôn nhân và visa Cha mẹ

Visa Hôn Nhân

Tất cả các visa diện hôn nhân (visa 820, 801, 309, 100 và 300) đều phải nộp online kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2017.

Những hồ sơ nộp trực tiếp tại các trụ sở của Bộ Di Trú sẽ không được chấp nhận. Những hồ sơ gửi đến Bộ Di Trú bằng đường bưu điện sẽ bị trả về lại cho đương đơn, và hồ sơ sẽ xem như không có hiệu lực.

Đặc biệt lưu ý: Tất cả hồ sơ diện hôn nhân đều phải nộp qua hệ thống immiAccount của Bộ Di Trú Úc.

Visa Cha mẹ 

Hồ sơ visa cha mẹ Úc bao gồm visa  804, 884, 864, 173, 143 & 103 sẽ không còn được tiếp nhận trực tiếp tại trụ sở của Bộ Di Trú.
Tất cả những hồ sơ xin visa cha mẹ phải gửi bằng đường bưu điện đến địa chỉ:
Parent Visa Centre 
Locked Bag 7 
Northbridge WA 6865

Gửi đường bưu điện đảm bảo đến địa chỉ:

Parent Visa Centre 
Wellington Central 
Ground Floor 
836 Wellington Street 
West Perth WA 6005

Một vài điều kiện mới nộp đơn xin cấp visa tạm thời

Nếu bạn nộp đơn xin visa và được cấp visa tạm thời vào hoặc sau ngày 18 Tháng 11 năm 2017, visa của bạn sẽ có những điều kiện mới mà bạn phải tuân thủ trong thời gian bạn ở Úc:
• Điều kiện 8303: Nghiêm cấm các hoạt động gây nguy hiểm hoặc đe dọa đến bất kỳ cá nhân, hoặc các hoạt động phá hoại, hoặc bạo lực đe dọa gây tổn hại tới, cộng đồng hoặc một nhóm trong cộng đồng Úc.
• Điều kiện 8304: Đỏi hỏi người có visa tạm thời phải xác định danh tính của mình bằng cái tên giống nhau trong mọi trường hợp với nước Úc, tiểu bang hoặc cơ quan chính phủ lãnh thổ. Nếu bạn thay đổi tên của bạn, bạn phải thông báo cho tất cả các cơ quan chính phủ của sự thay đổi tên này càng sớm càng tốt, bao gồm cả những hồ sơ liên quan đến di trú.
• Điều kiện 8564: Yêu cầu các cá nhân không tham gia vào các hành vi liên quan đến hình sự phạm pháp.

Những thay đổi trên có nghĩa rằng: nếu bạn phạm vào một trong số những điều kiện nêu trên, Bộ Di Trú Úc sẽ hủy visa tạm thời của bạn.

Một khi visa tạm thời của bạn bị hủy vì bạn vi phạm điều kiện 8303 và 8564, bạn sẽ không thể xin được bridging visa E. Ngoài ra, nếu Bộ Di trú hủy visa của bạn vì phát hiện bạn gây nguy hiểm đến sức khỏe, sự an toàn, trật tự của cộng đồng Úc hoặc một phân đoạn của cộng đồng Úc, hay sức khỏe hoặc sự an toàn của một cá nhân, bạn cũng sẽ không thể được cấp bridging visa E.

CÓ THỂ BẠN CHƯA ĐỌC:

Nguồn:Di Trú Đào Nguyễn