ĐỊNH CƯ ÚC: Yêu cầu mới của bộ di trú với hồ sơ visa hôn nhân

0

Tin mới nhất của bên học viện Di trú đã đưa thông tin cập nhật về hồ sơ Partner visa. Một số điểm các bạn cần lưu ý:
1, Những hồ sơ hôn nhân như 309/100 và 820/801 phải được nộp online. Hồ sơ nộp bằng giấy sau ngày 17/11/2017 sẽ trở thành KHÔNG HỢP LỆ
2, Những hồ sơ nộp trước và sau 18/11/2017 mà sơ sài, không bằng chứng hoặc ít bằng chứng có thể bị từ chối ngay

             Yêu cầu mới của bộ di trú với hồ sơ visa hôn nhân

3, Những hồ sơ nộp trước 18/11/2017, Bộ di trú sẽ cho 1 cơ hội yêu cầu nộp bổ sung bằng chứng
Bạn nào đang nộp hồ sơ hôn nhân xin chú ý!

Để cập nhật thông tin định cư Úc liên tục các bạn có thể theo dõi mục http://vietucnews.net/dinh-cu-uc/

Nguồn Di Trú IEMC