“Du học sinh có cùng quyền hạn như tất cả công nhân viên tại Úc”

0

Bà  Natalie James, và là Fair Work Ombudsman (cơ quan chính phủ). Đây là cơ quan có thể trợ giúp miễn phí cho du học sinh đang làm việc tại Úc. Bà đã viết một bức thư gửi đến tất cả các du học sinh tại Úc.

Bức thư của Bà Natalie James, Fair Work Ombudsman gửi đến du học sinh Úc

 

Các bạn có biết rằng du học sinh cũng có cùng quyền hạn tại nơi làm việc như tất cả mọi công nhân khác tại Úc hay không?

Tôi tên là Natalie James, và tôi là Fair Work Ombudsman. Office of the Fair Work Ombudsman là cơ quan chính phủ có thể trợ giúp miễn phí cho du học sinh đang làm việc tại Úc.

Trong thời gian theo học tại Úc, bạn có thể làm việc bán thời hay phù động. Tuỳ theo công việc, hầu hết mọi người phải được trả mức lương tối thiểu $18,29/một giờ; và nếu làm việc phù động mức lương là $22,86/một giờ. Các bạn có thể được trả lương cao hơn mức này tùy ngành nghề công việc các bạn làm hoặc được trả mức bồi khoản nếu làm việc theo ca.

Nếu cần được giúp đỡ để kiểm tra mức lương hay nếu có điều gì quan ngại về số giờ làm việc của mình, xin bạn liên lạc với chúng tôi hay sử dụng phương tiện tính toán lương bổng tại www.fairwork.gov.au/PACT.

Bà Natalie James, Fair Work Ombudsman

Tôi khuyến khích các bạn hãy vào thăm trang mạng của chúng tôi www.fairwork.gov.au để được biết thông tin và nếu còn điều gì chưa rõ, bạn hãy nhờ chúng tôi giúp đỡ. Chúng tôi có thông tin về các quyền hạn khi làm việc bằng nhiều ngôn ngữ. Chúng tôi cũng có một ứng dụng tên là ‘Record My Hours’ (Ghi nhận số giờ làm việc của tôi) dùng với điện thoại tinh khôn để ghi nhận số giờ làm việc của bạn. Ứng dụng này sử dụng được với cả điện thoại Apple lẫn Android.

Nếu có trở ngại gì về tiền lương hay nếu có vấn đề nào khác phát sinh tại nơi làm việc của bạn, tôi khuyến khích bạn nên nói chuyện với chúng tôi. Theo một thoả thuận giữa Department of Immigration and Border Protection và cơ quan chúng tôi, chúng tôi có thể có một số cách để bảo vệ bạn ngay cả khi bạn vi phạm các điều kiện kèm thị thực.

“Du học sinh có cùng quyền hạn như tất cả công nhân viên tại Úc.”

Hằng ngày chúng tôi giúp đỡ cho du học sinh giống như bạn. Vì thế bạn hãy gọi cho đường dây thông tin qua số 13 13 94 hay gọi số 13 14 50 để sử dụng Dịch vụ Thông Phiên Dịch của chúng tôi. Nếu bạn có vấn đề tại nơi làm việc nhưng không muốn cho chúng tôi biết tên, bạn có thể trình báo cho chúng tôi biết mà không phải cho biết tên tại trang mạng của chúng tôi bằng tiếng Anh hay bằng một trong 16 ngôn ngữ khác tại www.fairwork.gov.au/inlanguageanonymousreport

Mọi công nhân viên đều được bảo vệ và không thể bị trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu. Hãy nhờ chúng tôi giúp đỡ nếu bạn nghĩ có điều gì đó không đúng.

 Natalie James, Fair Work Ombudsman

Daisy/ Duhocsinh.us