Du khách đến Úc trong diện làm việc kết hợp đi nghỉ có thể ở lại lâu hơn

0

Vietucnews – Theo kế hoạch mới của chính phủ liên bang, những du khách đến Úc trong diện làm việc kết hợp với đi nghỉ (working holidays) sẽ có thể ở lại Úc lâu hơn. Kế hoạch này nhằm giúp các chủ trang trại tại Úc dồi dào nhân lực hơn.

Những du khách đến Úc trong diện làm việc kết hợp với đi nghỉ (working holidays) sẽ có thể ở lại Úc lâu hơn. (ảnh: rca.asn.au)

Theo đó, những người có visa working holiday từ những đảo quốc Thái Bình Dương có thể sẽ được ở thêm 3 tháng, giới hạn tuổi cho người được cấp visa này được tăng lên đến 35 tuổi.

Đối với du khách ba lô sẽ không phải thay đổi công việc trong sáu tháng và còn được tăng gấp ba lần thời gian ở lại khi họ làm thêm những việc thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Những người có visa working holiday từ những đảo quốc Thái Bình Dương có thể sẽ được ở thêm 3 tháng (ảnh: Pathways to Aus)

Các thay đổi trên được đưa ra sau khi đảng Quốc gia chưa thể đưa ra một thị thực nông nghiệp như đã hứa và chính sách của thủ tướng Scott Morrison nhằm buộc những người hưởng trợ cấp thất nghiệp đi làm ở các trang trại đã bị bác bỏ.

Kế hoạch này nhằm giúp các chủ trang trại tại Úc dồi dào nhân lực hơn. (ảnh: VietKieu247.com)

Tuy các thay đổi này giúp giải quyết vấn đề thiếu nhân lực tại các trang trại vùng thưa dân ở Úc nhưng có nhiều ý kiến cho rằng việc này chỉ có hiệu quả tạm thời.

Theo TVTS