Vietnam: Dự thảo của Bộ GD – ĐT Sinh viên bán dâm lần 4 sẽ bị đuổi học

0

vietucnews – Theo dự thảo thông tư về quy chế công tác học sinh – sinh viên đối với những ngành đào tạo cao đẳng, trung cấp, nếu sinh viên hoạt động mại dâm đến lần thứ tư sẽ bị buộc thôi học.

Dự thảo này đang trong thời hạn lấy ý kiến đóng góp cho đến ngày 26/11. Theo khung xử lý này, nếu sinh viên chứa chấp, môi giới mại dâm lần 1 sẽ bị buộc thôi học.

Đối với hoạt động mại dâm, sinh viên vi phạm lần 1 bị khiển trách, lần 2 bị cảnh cáo, vi phạm đến lần thứ 3 sẽ bị đình chỉ có thời hạn và lần 4 bị buộc thôi học. Theo quy định của Bộ GD – ĐT, các trường sẽ căn cứ mức độ vi phạm để xử lý, trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ giao cho cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật.

Sinh viên hoạt động mại dâm lần 4 sẽ bị buộc thôi học.

Đối với những sinh viên tham gia tụ tập, biểu tình, khiếu kiện trái quy định pháp luật sẽ xử lí từ khiển trách đến buộc thôi học tùy mức độ. Theo đó, sinh viên nếu thấy các hình thức khen thưởng, kỉ luật không thỏa đáng cũng có quyền khiếu nại lên hiệu trưởng. Trường hợp nhà trường xem xét những vẫn chưa thỏa đáng có thể tiếp tục khiếu nại lên cấp cao hơn theo quy định của pháp luật.

Các trường sẽ căn cứ mức độ vi phạm để xử lý.

Theo pháp luật Việt Nam, hoạt động mại dâm vẫn là bất hợp pháp. Bên cạnh đó, việc mua bán dâm từ lâu vẫn được coi là ảnh hưởng nghiêm trọng đến thuần phong mỹ tục, đạo đức, lối sống…

Nguồn: Tổng hợp