Những người mới sang Úc phải chờ 15 năm mới nhận được tiền cấp dưỡng

0

Báo Úc -chính phủ Úc đề ra chính sách mới cho những người cao tuổi được con bảo lãnh sang Úc sẽ mất thêm thời gian tới 15 năm để xin được tiền cấp dưỡng trước khi đủ điều kiện, cho những người già hoặc khuyết tật nếu không làm việc ở Úc ít nhất là 5 năm.

 

Hiện nay, nhiều người nhập cư mới phải đợi đến cho đến khi họ sống ở đây trong vòng 10 năm cho đến khi họ có thể xin được trợ cấp của Chính phủ. Mới đây, Chính phủ Úc đang có sự thay đổi, đó là chuyển lên tới 15 năm đối với những người không làm việc ở Úc ít nhất là 5 năm.

Từ tháng 7 năm tới, những người nộp đơn xin tiền cấp dưỡng hoặc trợ cấp tàn tật phải có 10 năm sống liên tục tại Úc, và 5 năm trong số 10 năm đó phải ở độ tuổi lao động.

Nếu một người, kể cả công dân Úc, đã không ở Úc trong vòng 5 năm trong độ tuổi lao động, họ phải sống ở Úc liên tục trong một thập niên và không nhận được khoản thanh toán nào trong 5 năm. Nếu họ không đáp ứng được các điều kiện này, họ sẽ phải chờ 15 năm trước khi nhận tiền cấp dưỡng.

Theo luật hiện nay, những người nộp đơn xin trợ cấp phải sống ở Úc trong 10 năm và chỉ cần năm năm liên tục là đủ.

Các khoản trợ cấp xã hội (Payment Integrity Bill) sẽ không áp dụng cho người tỵ nạn, nhưng sẽ ảnh hưởng đến khoảng 2400 người. Dự luật này có thể ảnh hưởng đến những người bảo lãnh gia đình của họ đến Úc theo các dạng chiếu khán bão lãnh thân nhân trong gia đình.

Bộ trưởng Dịch vụ Xã hội Christian Porter nói đây là một quyết định công bằng đối với dân chúng Úc.

“Những người đến Úc phải có những đóng góp hợp lý cho nền kinh tế và xã hội Úc, trước khi nhận được các khoản trợ cấp hưu bổng. Đây là điều rất đúng đắn”, ông nói.

Các cải tổ này cũng sẽ có nghĩa là cấp dưỡng cho người già sẽ bị cắt sau sáu tuần ở nước ngoài, và người xin tiền già sẽ phải chờ lâu hơn phụ thuộc vào số tiền mặt và các tài sản khác mà họ đứng tên.

Hiện tại, thời gian chờ đợi tối đa là 13 tuần đối với người sống đơn thân với hơn $11.500 cấp dưỡng và một cặp vợ chồng có thể nhận được hơn $ 23.000.

Từ ngày 20 tháng 9 năm tới, thời gian chờ đợi tối đa sẽ tăng từ 13 tuần lên 26 tuần.

9news.au