Facebook âm thầm đổi slogan, không còn ‘miễn phí’

0

Vietucnews – Facebook vừa lặng lẽ đổi slogan từ “Miễn phí và sẽ luôn như vậy” thành “Nhanh chóng và dễ dàng”.

Slogan trên trang chủ đăng ký tài khoản của Facebook vừa được đổi. Thay vì “Miễn phí và sẽ luôn như vậy” thành “Nhanh chóng và dễ dàng”.

Facebook đã từng liên tục nhấn mạnh sự “miễn phí” trên nền tảng của mình. Theo Business Insider, đây có thể đánh dấu một bước đi mới của Facebook.

Facebook âm thầm đổi slogan, không còn ‘miễn phí’

Dữ liệu chính là thứ người dùng phải đánh đổi để có được sự “miễn phí” của nền tảng này. Chính những dữ liệu này cho phép Facebook bán quảng cáo một cách hiệu quả cho các đối tác.

José Antonio Castillo- luật sư và chuyên gia kỹ thuật số – có trao đổi với Business Insider: “Facebook không miễn phí và điều đó chưa bao giờ tồn tại. Dữ liệu người dùng chính là tiền mà Facebook kiếm được. Mạng xã hội này chưa bao giờ miễn phí vì dữ liệu đáng giá rất nhiều tiền”.

Facebook bắt đầu sử dụng slogan mới từ ngày 7/8.

Thực tế cho thấy, slogan ban đầu của Facebook “Miễn phí và sẽ luôn như vậy” đã luôn mâu thuẫn với chính sách của chính nền tảng này. Tại khoản 11 của mục “Những điều cần biết”, công ty nói rằng “Chúng tôi không đảm bảo rằng nền tảng sẽ luôn miễn phí”.

Với công cụ Wayback Machine, Business Insider đã tìm hiểu được Facebook bắt đầu sử dụng slogan mới từ ngày 7/8. Tuy nhiên, mạng xã hội này chưa đưa ra lý do dẫn đến cho sự thay đổi.

Nguồn: adsangtao.com