Fairfiled: Mỳ vịt tiềm

0

Cuối tuần Dì Tám có bán mì vit tiềm chay để giúp làm từ thiện

✔️ Nhận order mì vịt tiềm chay cho thứ bảy 01/06/19

💥 Free Ship 5 phần trở lên 
(Vùng Cabra, Fairfield và Greenfield Park only )

✔️ Em chỉ đăng giúp vì Cô Không dùng Facebook (xin gọi thẳng số phone order)

👉 Dì Tám -0499 013 039