Forest Hill shopping center: Cần tuyển thợ nail

0

London nail cần tuyển nhiều thợ làm Nails, làm việc ở Forest Hill shopping center Canterbury.

  • Lương trả cao theo kinh nghiệm. Nếu không biết sẽ được dạy nghề.
  • Ưu tiên biết làm SNS, tay chân nước, Eyelas.
  • Môi trường làm việc tốt, vui vẻ hoà đồng.

Shop mở của 7 ngày / tuần. Xin liên lạc:

Ngọc: 0403 123 763
Thành: 0431 767771

Địa chỉ shop: 115 level 1, 270 Canterbury Road, Forest Hill VIC, Australia.

Điện thoại của shop: 03. 9878 0501