Giải đáp mới nhất của Bộ Di trú về sự thay đổi của visa 457

0

Contents

Từ ngày 19/4/2017, visa 457 có nhiều thay đổi. Dưới đây là giải đáp đầy đủ từ Bộ Di trú về những thay đổi này để các bạn có cái nhìn tổng quát nhất về loại visa này ở thời điểm hiện tại.

Câu 1: Có thay đổi gì về loại visa này

 1. Từ 19/4/2017:

 • Danh sách ngành nghề được bảo lãnh (CSOL) sẽ được thay thế bằng danh sách ngành nghề ngắn hạn (STSOL)
 • Danh sách định cư diện tay nghề (SOL) được thay thế bởi danh sách tay nghề trung và dài hạn ( MLTSSL)
 • 59 yêu cầu đặc biệt đã được đưa ra liên quan tới các ngành nghề cụ thể – kinh nghiệm làm việc, địa điểm vùng miền hoặc đặc điểm các nghề cụ thể.
 • 216 ngành nghề bị loại bỏ ra khỏi chương trình thị thực 457
 • Thời hạn hiệu lực thị thực mới cũng được áp dụng theo chương trình visa 457 tối đa là 2 năm cho các ngành nghề đủ điều kiện với chương trình visa 457 nhưng không có trong MLTSSL

Câu 2: Mọi người vẫn tiếp tục nộp đơn cho visa 457?

 1. Đúng vậy, chương trình visa 457 vẫn còn mở cho tới khi visa TSS có hiệu lực vào tháng 3/2018. Danh sách ngành nghề sẽ bị thu hẹp từ 19/4/2017 và ngày càng thắt chặt hơn

Câu 3: Tôi có thể tìm thấy danh sách các ngành nghề bị loại bỏ ở đâu?

 1. Trên trang web của Bộ Di Trú: http://www.border.gov.au/…/skil…/removed-skilled-occupations

Câu 4: Tại sao các ngành nghề đó lại bị loại bỏ ra khỏi danh sách?

 1. Do nhiều yếu tố bao gồm: sự quan ngại về tính trung thực trong vấn đề nhập cư, mức nhu cầu lao động năm qua, đảm bảo nghề cho công dân Úc và dựa trên lời khuyên của Bộ lao động và Việc làm

Câu 5: Tôi có thể tìm thấy thông tin về những yêu cầu đặc biêt ở đâu?

 1. Trên trang web của Bộ Di Trú

http://www.border.gov.au/…/Skills…/skilled-occupations-lists

Các đại diện sẽ được cấp một hướng dẫn tạm thời về những đề xuất này cho tới khi Bản chỉ dẫn thủ tục chỉ định 457 được cập nhật vào ngày 1/7/2017. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng những đề xuất này trong thời gian tới dựa trên những phản hồi từ các nhân viên và đại diện di trú

Câu 6: Những thay đổi trên có tác động như thế nào tới những người đang nắm giữ visa 457?

 1. Không – trừ khi họ mong muốn thay đổi vị trí làm việc hoặc người sử dụng lao động, trong trường hợp đó, họ cần nộp 1hồ sơ mới.

giai-dap-moi-nhat-cua-bo-di-tru-ve-su-thay-doi-cua-visa-457-1

Câu 7: Hồ sơ khách hàng tôi đang trong thời gian chờ xét duyệt trong khi ngành nghề xin visa đã bị loại bỏ ra khỏi danh sách? Anh ấy phải làm sao?

 1. Một khi đơn xin đã trong giai đoạn xét duyệt, bạn sẽ được Bộ Di Trú liên hệ để tạo cho bạn một cơ hội rút đơn. Thư này sẽ chỉ định thời gian yêu cầu ứng viên phản hồi (tức là 14 ngày đối với đơn đề cử và 28 ngày đối với đơn xin cấp thị thực). Hoặc, bạn có thể yêu cầu rút lại bằng văn bản bất cứ lúc nào và khách hàng của bạn sau đó sẽ được hoàn lại lệ phí nộp đơn. Nếu bạn không rút đơn xin của mình, hồ sơ sẽ bị từ chối.

Lưu ý:

 • Nếu muốn rút đơn xin thị thực, chúng tôi yêu cầu bạn phải hoàn thành đơn theo form 1446 được đính kèm gửi tới ImmiAccount để giúp cho tiến trình nhanh hơn
 • Nếu bạn muốn rút đơn đề cử, bạn phải đính kèm một yêu cầu bằng văn bản vào ImmiAccount để làm nhanh tiến trình
 • Một khi bạn đã rút đơn, quá trình hoàn lại tiền sẽ được bắt đầu. Các đơn không đủ điều kiện và không rút lại trong suốt khung thời gian quy định sẽ bị từ chối hoàn lại tiền.

Câu 8: Sẽ như thế nào về những tình huống mà khách hàng của tôi đang chờ xử lý visa trong khi các đề xuất được áp dụng?

 1. Một khi đơn đã trong quá trình xét duyệt, đơn sẽ được xem xét liệu có các yêu cầu đặc biệt hay không?. Nếu có, việc rút đơn tương tự và việc hoàn tiền như đã lưu ý ở trên câu 7 sẽ đươc áp dụng đối với khách hàng.

Câu 9: Tôi có thể lấy lại tiền hoàn lại cho một “nomination” đã được chấp thuận nếu đơn xin thị thực hiện tại không được chấp thuận không?

 1. Có, nếu đơn xin visa 457 không thể được cấp khi nomination được phê duyệt là dành cho nghề nghiệp đã bị loại bỏ khỏi danh sách, thì doanh nghiệp bảo lãnh có thể yêu cầu rút lại đề cử và hoàn lại phí

Lưu ý:

 • Nếu muốn rút lại đề cử được chấp thuận, chúng tôi yêu cầu bạn phải điền đầy đủ form 1446 để đẩy nhanh tiến trình xét duyệt. Đơn được điền gửi email về [email protected]
 • Một khi đơn được rút, quá trình hoàn tiền sẽ được tiến hành

Câu 10: Tôi có thể được hoàn tiền cho phí bảo lãnh nếu đơn bảo lãnh đã được nộp/ hoặc được chấp thuận nhưng tôi không mong muốn sử dụng chương trình visa 457 vì những thay đổi trong danh sách ngành nghề không?

Không

Câu 11: Tôi có thể thay đổi ngành nghề được chỉ định không?

 1. Không – nhưng bạn có thể rút lại và nộp nomination mới với một nghề mới được chỉ định cho người được đề cử. Tuy nhiên, điều này có thể làm tăng sự cân nhắc về tính xác thực của vị trí – đặc biệt nếu nghề mới hoàn toàn khác biệt.

Câu 12: Tôi có thể thay đổi mức lương cơ bản được chỉ định cho một vị trí sau khi nộp đơn đề cử?

 1. Có – bạn có thể cung cấp thông tin cập nhật cho Bộ qua ImmiAccount, nhưng bạn cũng phải cung cấp một bản hợp đồng mới nhất về việc làm phản ánh mức lương mới. Tuy nhiên, điều này có thể làm tăng sự cân nhắc về tính xác thực của vị trí và liệu thị trường lao động địa phương có được kiểm tra hiệu quả hay không.

Câu 13: Tác động của những thay đổi vào ngày 19 tháng 4 năm 2017 đối với các đơn đăng ký phụ thuộc tiếp theo là gì?

 1. Không có gì – nếu đơn xin cấp thị thực sơ cấp được cấp thì đương đơn phụ thuộc tiếp theo vẫn có thể được cấp cùng thời gian

Câu 14: Các thay đổi có tác động lên các trường hợp mà đơn đang được xem xét không?

 1. Có – AAT phải đưa ra quyết định dựa trên khuôn khổ hiện tại – nghĩa là họ phải xem các ngành có năm trong danh sách bị xóa sổ không và có các điều kiện đặc biệt đi kèm không

Câu 15: Liệu các cuộc cải cách sắp tới có tác động tới thời gian xét duyệt visa?

 1. Thời gian xử lý dự kiến sẽ tang trong ngắn hạn do nhân viên làm quen với các sắp xếp mới. Tuy nhiên, các biện pháp bổ sung sẽ được xem xét vào ngày 1 tháng 7 năm 2017 để sắp xếp hợp lý cho các nhà bảo lãnh có rủi ro thấp hơn

Câu 16: Các yêu cầu đặc biệt là gì?

 1. Các yêu cầu đặc biệt của từng ngành nghề là các yêu cầu bổ sung cho các ngành nghề nhằm chỉ ra rằng các vị trí bạn đề cử là phù hợp cho một chương trình visa tay nghề. Các đề xuất không ngăn cản việc nộp tất cả các đơn cho các nghề cụ thể. Chúng giới hạn việc sử dụng nghề nghiệp trong các trường hợp nhất định. Những đề xuất này sẽ đươc kiểm tra định kỳ, và có thể được thêm vào, thay đổi hoặc xóa bỏ trong tương lai

Câu 17: Khi nào điều kiện doanh nghiệp phải có doanh thu 1 triệu đô theo như các đề xuất được xem xét?

 1. Từ 1/7/2017, mẫu đơn đề cử hạng 457 sẽ thu thập thông tin về doanh thu của hoạt động kinh doanh trong năm tài chính vừa qua, để xác định xem liệu các yêu cầu đặc biệt có được áp dụng hay không. Cho đến thời điểm này, Bộ sẽ sử dụng các thông tin sẵn có trên hệ thống của chúng tôi nếu chúng chỉ ra rằng yêu cầu đặc biệt này đáp ứng được. Trường hợp những thông tin như vậy không có trong hệ thống Bộ, thông tin bổ sung sẽ được tìm kiếm từ công ty bảo trợ.

Câu 18: Doanh thu 1 triệu đô có tính cả các tổ chức liên quan?

 1. Không – chỉ riêng của doanh nghiệp bảo lãnh

Câu 19: Doanh thu 1 triệu đô là bao gồm cả GST?

 1. Không

Câu 20: Các yêu cầu đặc biệt của ngành nghề có áp dụng với các doanh nghiệp hoạt động dưới 12 tháng?

 1. Có – Nhìn chung doanh thu của các doanh nghiệp này sẽ không đủ 1 triệu nhưng Bộ sẽ xem xét các trường hợp ngoại lệ

Câu 21: Các yêu cầu đặc biệt yêu cầu doanh nghiệp cần có ít nhất 5 nhân viên? Có điều kiện gì với các nhân viên này? (ví như phải làm full time)

 1. Nếu doanh nghiệp tuyên bố rằng họ có 5 nhân viên và điều này phù hợp với các thông tin khác được cung cấp (ví dụ: biểu đồ cấu trúc cho doanh nghiệp, v.v ..) thì điều này sẽ được chấp nhận trừ khi Bộ nghi ngờ rằng về sự trung thực. Từ 1/7/2017, mẫu đơn đề cử 457 sẽ yêu cầu các công ty kê khai tổng số nhân viên người Úc / quốc tế là bao nhiêu, như mẫu đơn bảo lãnh 457 hiện tại.

Câu 22: Các yêu cầu đặc biệt cần ít nhất 2 năm kinh nghiệm là thế nào?

 1. Điều này có nghĩa là một ứng viên cho vị trí được đề cử sẽ phải hoàn thành ít nhất hai năm làm việc full-time (theo tiêu chuẩn ngành công nghiệp) phù hợp với bằng cấp liên quan. Bộ chấp nhận kinh nghiệm làm việc có thể có những hình thức khác nhau cho những nghề khác nhau. Ví dụ, kinh nghiệm liên quan với một giảng viên đại học có thể bao gồm việc tiến hành nghiên cứu trong một lĩnh vực cụ thể hoặc kinh nghiệm giảng dạy.

Câu 23: Liệu việc bảo lãnh nhập cư vùng miền có bị ảnh hưởng từ những thay đổi ngày 19/4/2017 (187)?

 1. Không – bởi vì bạn có thể đề cử bất kỳ nghề nghiệp nào là ANZSCO từ 1 đến 3 cho chương trình này (nghĩa là bạn không bị giới hạn ở MLTSSL và STSOL ở giai đoạn này).

Câu 24: Các thay đổi trên ảnh hưởng như thế nào đến các visa thường trú khác?

 1. Những thay đổi trên không ảnh hưởng đến các chương trình thị thực vĩnh viễn khác. Tuy nhiên, việc loại bỏ ngành nghề khỏi danh sách sẽ ảnh hưởng đến những người nộp đơn cho một trong những thị thực sau vào hoặc sau ngày 19 tháng 4 năm 2017:
 • Visa 186- Direct entry
 • visa 190
 • Vísa 489

Nghĩa là những ai nộp đơn cho các visa kể trên trừ 457 trươc ngày 19/4/2017 đều không bị ảnh hưởng dù ngành nghề của họ có bị loại bỏ ra khỏi danh sách

Câu 25: Các yêu cầu đặc biệt có ảnh hưởng tới việc nộp đơn xin visa thường trú?

 1. Không – Các yêu cầu đặc biệt mới chỉ ảnh hưởng đến việc xin visa 457.

Câu 26: Tôi có thể xin loại ENS nếu ngành nghề của bạn vẫn trong STSOL nhưng không có trong MTSSL?

 1. Có – Hiện tại, nếu ngành nghề của bạn có trong STSOL hoặc MTSSL bạn vẫn xin được ENS. Ai đang có visa 457 vẫn có đủ điều kiện xin thường trú nhân thông qua diện TRT. Con đường qua TRT không dựa trên danh sách ngành nghề do đó không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi.

Câu 27: Sự thay đổi trên có tác động các chương trình visa tạm trú dùng MLSSL hoặc STSOL?

 1. Không – Nhưng, việc loai bỏ các ngành nghề sẽ ảnh hưởng tới người nộp đơn vào và từ 19/4/2017 cho visa đào tạo ( 407)

Những thay đổi từ 1/7/2017

Câu 28: Những cải cách nào sẽ được thực hiện từ 1/7/2017?

 1. Những cải cách chính sẽ được thực hiện từ tháng 7/2017 cho thị thực 457 bao gồm:
 • Mở rộng các đánh giá kỹ năng bắt buộc;
 • Đưa ra lý lịch tư pháp bắt buộc phù hợp với các thị thực khác;
 • Thắt chặt các tiêu chuẩn đào tạo hiện có; Và
 • loại bỏ việc miễn giảm kỹ năng tiếng Anh dựa trên mức lương của người di cư lành nghề (ví dụ: nếu mức lương của họ cao hơn 96.400 USD)

Câu 29: Sẽ có những thay đổi khác đối với danh sách nghề nghiệp vào ngày 1/7/2017?

 1. Đúng – dự kiến rằng danh sách nghề nghiệp sẽ được cập nhật thường xuyên, dựa trên một loạt các yếu tố bao gồm cả lời khuyên của Bộ Lao động và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Câu 30: Tại sao yêu cầu đánh giá kỹ năng bắt buộc được mở rộng?

 1. Các yêu cầu đánh giá kỹ năng đang được xem xét mở rộng để bao quát giải quyết một số các vấn đề

Câu 31: Quốc tịch / nghề nào sẽ bị ảnh hưởng?

 1. Không có quyết định nào được đưa ra về phạm vi này. Các đại diện di trú có đăng ký sẽ được thông báo về những thay đổi dự kiến cụ thể trước ngày 1/7/2017

Câu 32: Có những thay đổi gì về character requirement và tại sao?

 1. Từ 1/7/2017, tất cả những người nộp đơn visa 457 từ 17 tuổi trở lên sẽ phải cung cấp lý lịch tư pháp của quốc gia mà họ sống trong thời gian dài

Câu 33: Có những thay đổi nào liên quan tới training benchmark?

 1. Các tiêu chuẩn được được làm rõ và thắt chặt bằng cách thiết lập:
 • Các loại quỹ đào tạo đủ điều kiện cho tiêu chuẩn đào tạo A, Và
 • Thiết lập các loại chi phí đào tạo có thể chấp nhận cho tiêu chuẩn đào tạo B
 • Bộ còn có ý định đưa các hướng dẫn về tài liệu được yêu cầu cho các đại diện để chứng tỏ rằng người nộp đơn đã đạt được các tiêu chuẩn đào tạo phù hợp thông qua một ấn bản sau đó của bản tin này

Các câu hỏi liên quan tới thị thực thường trú

Câu 34: Những cải cách nào sẽ được thực hiện vào 1/7/2017 đối với visa ENS và RSMS?

 1. Từ 1/7/2017 các thay đổi dưới đây sẽ được áp dụng:
 • Tăng yêu cầu tiếng anh tới mức “ thành thạo” ( IELTS 6) – TRT và các yêu cầu Direct Entry phải nhất quán
 • Giới hạn độ tuổi là 45 cho các ứng viên Direct Entry
 • Ứng viên Direct Entry cần 3 năm kinh nghiệm làm việc
 • Các thay đổi khác về danh sách ngành nghề, đơn xin thị thưc có liên quan.

giai-dap-moi-nhat-cua-bo-di-tru-ve-su-thay-doi-cua-visa-457-3

Câu 35: Thị thực Temporary Skill Shortage (TSS) là gì?

 1. Thị thực TSS mới sẽ thay thế thị thực 457. Nó sẽ có hai dòng khác nhau: một dòng ngắn hạn lên đến 2 năm và một dòng trung hạn đến 4 năm.

Câu 36: Lệ phí visa TSS là bao nhiêu?

 1. Sẽ có các mức phí hồ sơ khác nhau cho thị thực TSS. Phí hồ sơ cơ bản là:
 • Dòng ngắn hạn là 1150 đô; Và
 • Dòng trung và dài hạn là 2400 đô.

Câu 37: Yêu cầu tiếng Anh sẽ thay đổi như thế nào?

 1. Các yêu cầu tiếng Anh cho dòng ngắn hạn của thị thực TSS mới sẽ giống như đối vơi thị thực 457 hiện tại, với điểm thi IELTS tối thiểu (hoặc tương đương) là 4,5 trong mỗi phần kiểm tra, và tổng điểm trung bình là 5. Đối với dòng trung hạn thì yêu cầu sẽ cao hơn, đó là 5 điểm đối với từng kỹ năng.

Câu 38: Người có thị thực TSS có con đường trở thành thường trú nhân của Úc không?

 1. Có – nhưng chỉ trong dòng trung và dài hạn.

Câu 40: labor market testing sẽ thay đổi như thế nào?

 1. Labor market testing sẽ là một yêu cầu bắt buộc đối với thị thực TSS, trừ khi áp dụng nghĩa vụ thương mại quốc tế.

Câu 41: Visa TSS sẽ yêu cầu người sử dụng lao động hỗ trợ đào tạo công nhân Úc như thế nào?

 1. Thị thực TSS sẽ yêu cầu các nhà tuyển dụng chỉ định những người lao động có tay nghề ở nước ngoài để đóng góp cho việc đào tạo công nhân Úc. Thông tin chi tiết về yêu cầu đào tạo được sửa đổi sẽ được cung cấp trong một ấn bản tiếp theo của bản tin này.

Câu 42: Những cải cách nào sẽ được thực hiện cho ENS và RSMS vào tháng 3 năm 2018?

 1. Từ tháng 3 năm 2018, những tiêu chuẩn mới đối với ENS và RSMS sẽ bao gồm:
 • giới hạn độ tuổi 45 đối với hầu hết các đương đơn;
 • nghề nghiệp phải ở trong MLTSSL (trừ khi có thêm ngành nghề được chấp thuận cho từng khu vực);
 • mức lương thị trường tối thiểu: tất cả người có thị thực phải kiếm được ít nhất mức lương tối thiểu là 53.900 đô – đó là TSMIT;
 • có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan; Và
 • con đường đi đến định cư qua TRT đòi hỏi 3 năm đối với thị thực TSS trung hạn.

Để biết thông tin chi tiết về vấn đề di trú và loại visa các bạn có thể liên hệ ngay với:

Công ty Tư vấn Du học và Di trú Úc IEMC GLOBAL

TEL: 03 9600 3057
Email: [email protected]
Address:

Melbourne: Phòng 707, Toà nhà 343 Little Collins Street 3000
Hà Nội: 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa
Hồ Chí Minh: Tầng 3, Toà nhà Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1