Giới thiệu bài thi nói IELTS của cô giáo band 8

0
Y Nhu Nguyen
Y Nhu Nguyen

Thời gian của bài thi nói thông thường là từ 11 – 14 phút. Thí sinh sẽ trò chuyện trực tiếp với giám khảo. Thí sinh cần thể hiện các khả năng: trả lời lưu loát các câu hỏi, thông thạo các đề tài và khả năng giao tiếp với giám khảo. Giám khảo sẽ đánh giá trình độ tiếng Anh của thí sinh dựa vào 4 yếu tố: Từ vựng, Ngữ pháp, Lưu loát và Phát âm.[10] Có thể tạm chia bài thi nói ra 3 phần: Phần 1: Trả lời các câu hỏi về các chủ đề chung chung như quê hương, gia đình, sở thích,…

Tìm hiểu về phần thi nói của IELTS
Tìm hiểu về phần thi nói của IELTS

Phần 2: Người hỏi sẽ đưa cho bạn 1 yêu cầu về mô tả 1 sự việc hiện tượng có liên quan đến bạn, trong yêu cầu sẽ có 4 gợi ý để thí sinh có thể dễ dàng phát triển ý. Thí sinh có 1 phút để suy nghĩ và nhiều nhất là 2 phút để trả lời. Kết thúc phần trả lời, người hỏi có thể sẽ hỏi thêm 1 đến 2 câu hỏi.

Phần 3: Người hỏi sẽ hỏi bạn các câu hỏi về chủ đề liên quan tới hiện tượng và sự việc mà bạn đã trình bày ở trên. Các câu hỏi ở phần này thường là các loại sau: Discuss (bàn luận), Compare (so sánh), Speculate (dự đoán), Analyse (phân tích), Explain (giải thích), Evaluate (ý kiến).

Ví dụ một câu hỏi và trả lời của cô giáo Y Như Nguyen
Describe a concert you attended. You should answer these following questions
– Whose concert was it?
– What kind of music was it?
– How was the whole experience?
Before I start, I should say that I don’t really attend concerts very often as there usually is a big crowd of people and the tickets at times can cost an arm and a leg. However, the concert I’d like to mention now is a free music festival sponsored and organized by FNAC company. It lasted for three days in July and I went on the closing night.
At first, I hesitated to go since there was a long list of featuring pop artists I hadn’t ever heard about before. Yet, as soon as my friends informed me that Mika, a pop super star from England, would perform at the end of the event, I knew immediately I wouldn’t afford to miss it. I’m one of his adoring fans who learn by heart all his catchy-tuned music hits, such as Lollipop, Emily and Underwater. Not only is Mika a talented vocalist, but he also is an amazing pianist. He played his piano by ears without reading the music sheets and took my breath away by playing sincerely from his soul.
Overall, the experience was simply spectacular. Although it began raining right by the time Mika went out on stage, the majority of the audience decided to stay and sang along to all his songs while dancing in the rain. It was an incredible memory that I would never forget.