Hiểu đúng về Bitcoin? cách giải thích đến ông bà bạn cũng có thể gật đầu

0

Tiền ảo, tiền điện tử blockchain, bitcoin…là những khái niệm mới và khá trừu tượng thời gian gần đây. Dưới đây là cách giải thích về bitcoin mà ông bà bạn cũng có thể hiểu.

Theo Cafebiz

Rate this post