Hỗ trợ cho người mua nhà lần đầu từ 1/7/2017

0

Hỗ trợ cho người mua nhà lần đầu là một trong những thay đổi sẽ áp dụng từ 1/7/2017 được chính phủ Úc đưa ra. Cụ thể:

Chương trình tiết kiệm tiền hưu bổng để mua nhà

Kể từ 1/7, người dân có thể trích một phần lương đóng góp vào quỹ hưu bổng, số tiền lên tới $15,000/năm và tối đa cho một gia đình là $30,000/năm.Sau một năm có thể rút tiền ra cùng với khoản lãi đi kèm, để trả cho tiền cọc mua căn nhà đầu tiên

Tổng trưởng Di trú Scott Morrison thì cho rằng chương trình này đã được công bố trong bản ngân sách tháng Năm, sẽ khuyến khích người mua nhà đầu tiên tiết kiệm được tới 30% so với tài khoản tiết kiệm thông thường, nhưng các chuyên gia thì đặt nghi vấn về con số này, cho rằng một người bình thường trung bình ở Úc chỉ có thể để dành thêm được $2,500/năm.

Miễn thuế con niêm cho căn nhà có giá trị $650,000

Tại Victoria, những người mua nhà lần đầu ở vùng tỉnh có giá trị lên đến $750,000, sẽ được hỗ trợ $20,000. Đồng thời, những người mua nhà lần đầu ở Victoria có giá lên đến $600,000 sẽ được miễn thuế con niêm.Nếu giá trị ngôi nhà trong khoảng $600,000 – $750,000 sẽ được giảm thuế con niêm.

Tương tự đối với NSW, nhưng giá trị căn nhà được miễn thuế con niêm lên đến $650,000 và giá trị căn nhà được giảm thuế con niêm lên tới $800,000. Tất cả đều áp dụng cho nhà mới lẫn nhà đã qua sử dụng.

Tại Tasmania, Chính phủ cắt giảm hỗ trợ cho người mua nhà lần đầu từ $20,000 giảm xuống chỉ còn $10,000, áp dụng cho nhà bình đã xây và nhà trên bản vẽ (off-the-plan).

Tại Queensland, tiền hỗ trợ mua nhà cũng sẽ bị cắt giảm từ $20,000 còn $15,000, nhưng chỉ bắt đầu áp dụng từ 31/12/2017.