HOT: Chính phủ Úc dành hơn 1000 suất học bổng cho sinh viên trong nước và quốc tế

0

Vietucnews – Chính phủ Úc sẽ hỗ trợ hơn 1000 suất học bổng mỗi năm cho cả sinh viên Úc và sinh viên quốc tế để học tập tại quốc gia này. Học bổng phục vụ cho quá trình học tập và chi phí sinh hoạt liên quan đến việc học các chứng chỉ quốc tế từ Chứng chỉ IV đến bằng cấp Tiến sĩ. Mỗi học bổng sẽ có trị giá 15.000 USD.

1, Chương trình Destination Australia là gì?

Chương trình Destination Australia là chương trình học bổng mới của Chính phủ Úc nhằm hỗ trợ tài chính cho sinh viên đại học nhiều hơn để học tập tại Úc.

(Ảnh: Business Insider)

2, Khi nào chương trình Destination Australia bắt đầu?

Chương trình Destination Australia sẽ mở vào cuối năm 2019, với học bổng bắt đầu từ Học kỳ 1, 2020.

3, Làm thế nào để nộp đơn xin học bổng?

Bạn sẽ cần phải nộp đơn và đáp ứng các yêu cầu nhập học của một nhà cung cấp giáo dục đại học ở Úc. Các nhà cung cấp giáo dục sẽ thực hiện các quy trình riêng của họ để trao học bổng cho từng học sinh.

(Ảnh: Australian Education Global Advisors)

Học bổng sẽ được phân phối đồng đều giữa sinh viên quốc tế và trong nước. Các khóa học được xin học bổng này bao gồm:

• Certificate IV,
• Accredited Diploma,
• Advanced Diploma or Associate Degree,
• Bachelor Degree,
• Bachelors Honours Degree,
• Graduate Certificate or Graduate Diploma,
• Masters or Doctoral degrees.

Mọi thông tin chi tiết, bạn có thể tham khảo tại link dưới đây:

https://internationaleducation.gov.au/…/scholarships-landin…

Tham khảo IEMC, theo internationaleducation