HOT: Thông tin học bổng Chính phủ Úc 2019 đã được cập nhật!

0
group of graduation students looking very happy

Vietucnews – Thông tin về học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn 2019/niên khoá 2020 đã chính thức được cập nhật và có một số thay đổi.

1, Học bổng Chính phủ Australia là gì?

Đây là học bổng quốc tế uy tín do Chính phủ Australia tài trợ trao cho thế hệ tương lai các nhà lãnh đạo toàn cầu cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn tại Australia.

Học bổng Chính phủ Australia là một cấu thành quan trọng trong chương trình trợ giúp của Chính phủ Australia dành cho Việt Nam, nhằm đáp ứng các nhu cầu về phát triển và về nguồn nhân lực ưu tiên của Việt Nam.

Học bổng Chính phủ Australia là một cấu thành quantrọng trong chương trình trợ giúp của Chính phủ Australia dành cho Việt Nam. (Ảnh: blogs.salford)

Australia sẽ dành cho Việt Nam các suất học bổng toàn phần cho các công dân Việt Nam xin học bậc sau đại học (Thạc sỹ) tại các trường đại học uy tín của Australia trong năm 2019.

Các ứng viên sẽ được xét duyệt dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực cá nhân, thành tích học tập và quan trọng nhất là khả năng đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam.

Đây là học bổng quốc tế uy tín do Chính phủ Australia tài trợ trao cho thế hệ tương lai các nhà lãnh đạo toàn cầu cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn tại Australia. (Ảnh: graduate-account)

Các ứng viên là nam, nữ, đặc biệt người dân tộc thiểu số, từ các tỉnh và vùng nông thôn, nếu đáp ứng các tiêu chí tuyển chọn được khuyển khích nộp đơn xin học bổng.

Những ứng viên thuộc diện khó khăn – người khuyết tật và người ở những huyện nghèo theo qui định được xem xét đặc biệt.

2, Quản lý Chương trình Học bổng

Học bổng Chính phủ Australia được Chương trình Úc cùng Việt Nam phát triển kỹ năng (Aus4Skills) thay mặt Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT) Australia quản lý.

Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam là tổ chức đối tác đại diện cho Chính phủ Việt Nam trong Chương trình Học bổng Chính phủ Australia.

3, Các tiêu chí hợp lệ để nộp hồ sơ xin Học bổng Chính phủ Australia 

Các ứng viên là nam, nữ, đặc biệt người dân tộc thiểu số, từ các tỉnh và vùng nông thôn, nếu đáp ứng các tiêu chí tuyển chọn được khuyển khích nộp đơn xin học bổng. (Ảnh: azeuronews.com)

Để có đủ điều kiện để nộp đơn xin Học bổng Chính phủ Australia, bạn phải:

 • Là công dân Việt Nam đang cư trú tại Việt Nam tại thời điểm nộp hồ sơ.
 • Không được kết hôn hoặc đính hôn/sống như vợ chồng với một người có quốc tịch hoặc có thường trú dài hạn tại Australia hoặc New Zealand tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình nộp hồ sơ, xét tuyển hay tiền du học.
 • Hiện không phải là nhân sự thuộc biên chế quân đội.
 • Hiện không xin học bổng dài hạn nào khác của Chính phủ Australia trừ khi thời gian rời khỏi Australia gấp hai lần tổng thời gian học tại Australia (ví dụ: ứng viên đã được Học bổng Chính phủ Australia và học tại Australia hai năm chỉ có thể nộp đơn xin Học bổng Chính phủ Australia khác sau khi đã ở Việt Nam 4 năm).
 • Có bằng đại học chính quy (đối với ứng viên bậc Thạc sỹ).
 • Cam kết trở lại làm việc tại Việt Nam ít nhất hai năm sau khi hoàn thành khóa học tại Australia.
 • Có tối thiểu hai năm kinh nghiệm làm việc phù hợp tại Việt Nam, trừ những ứng viên có hoàn cảnh khó khăn, chỉ cần tối thiểu 12 tháng kinh nghiệm phù hợp (phải cung cấp bằng chứng về kinh nghiệm làm việc tại thời điểm nộp hồ sơ).
 • Đáp ứng các yêu cầu đối với bậc học Thạc sỹ nghiên cứu (chỉ dành cho Giảng viên đại học/cao đẳng và cán bộ nghiên cứu).
 • Không đăng ký học ở bậc học tương đương với bậc học cao nhất mà bạn hiện đã có bằng; nếu bạn đã có bằng Thạc sỹ, bạn không được phép đăng ký xin học bậc Thạc sỹ kể cả ở một lĩnh vực khác. Nếu không, hồ sơ của bạn sẽ bị coi là không hợp lệ.
 • Có điểm IELTS (hoặc TOEFL iBT hoặc PTE Academics tương đương) còn hiệu lực. Chứng chỉ Tiếng Anh có hiệu lực là chứng chỉ có ngày thi bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 trở đi. Với ứng viên không phải là cán bộ địa chính quyền địa phương hoặc có hoàn cảnh khó khăn, chứng chỉ IELTS (hoặc TOEFL iBT hoặc PTE Academics tương đương) phải được nộp cùng hồ sơ trực tuyến trước ngày 30 tháng 4 năm 2019. Chứng chỉ Tiếng Anh nộp sau ngày 30 tháng 4 năm 2019 sẽ không được chấp nhận.

4, Những thay đổi lớn của Học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn 2019/niên khóa 2020

Chứng chỉ Tiếng Anh có hiệu lực là chứng chỉ có ngày thi bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 trở đi. (Ảnh: edulinks)

Những thay đổi chính của vòng tuyển chọn 2019 liên quan tới thay đổi yêu cầu đầu vào cho các ứng viên làm việc tại các cơ quan trung ương và các cơ quan chính quyền địa phương cấp thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ.

5, Yêu cầu tiếng Anh của vòng tuyển chọn 2019/ niên khoá 2020

 • Ứng viên có hoàn cảnh khó khăn (Ứng viên là người khuyết tật/ Ứng viên đến từ những huyện nghèo theo quy định):

-Không yêu cầu điểm IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ

-Nếu nộp điểm IELTS tại lúc nộp hồ sơ, chỉ cần đáp ứng điểm IELTS 4.5 và không có điểm thành phần dưới 3.5

-Nếu thi IELTS theo kỳ thi do DFAT tài trợ, cần đáp ứng yêu cầu IELTS của nhóm ứng viên phù hợp tính theo nơi làm việc

Thời gian nhận hồ sơ Học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn 2019/niên khóa 2020 từ 1/2/2019 đến 30/4/2019. (Ảnh: toeicspeakingmsngoc)
 • Chính quyền địa phương cấp tỉnh (trừ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ:

– Không yêu cầu điểm IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ

– Điểm IELTS 4.5 và không có điểm thành phần dưới 4.0

 • Cơ quan trung ương/ Chính quyền địa phương cấp thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ/ Trường/cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

– Nộp điểm IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ

– Điểm IELTS 5.0 và không có điểm thành phần dưới 4.5

 • Trường đại học tỉnh/thành phố (trừ các thành phố được nêu dưới đây)/ Viện nghiên cứu/ Tổ chức phi chính phủ của Việt Nam/ Công ty Việt Nam:

– Nộp điểm IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ

– Điểm IELTS 5.5 và không có điểm thành phần dưới 5.0

 • Trường đại học tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ/ Tổ chức phi chính phủ quốc tế, Tổ chức Liên Hợp Quốc, Đại sứ quán:

– Nộp điểm IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ

– Điểm IELTS 6.5 và không có điểm thành phần dưới 6.0

Chú ý: Chứng chỉ IELTS (hoặc TOEFL iBT, chứng chỉ PTE Academic) hợp lệ là chứng chỉ có ngày thi bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 trở đi. Xin lưu ý chứng chỉ hợp lệ phải nộp cùng hồ sơ học bổng trực tuyến muộn nhất vào ngày 30 tháng 4 năm 2019.

Thời gian nhận hồ sơ Học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn 2019/niên khóa 2020 từ 1/2/2019 đến 30/4/2019.

Theo australiaawardsvietnam