Khủng bố có khả năng đánh sập mạng điện thoại nếu muốn

0
Sẽ thế nào nếu khủng bố có thể đánh sập mạng điện thoại?
Sẽ thế nào nếu khủng bố có thể đánh sập mạng điện thoại?

Cảnh báo từ cảnh sát sáng nay khủng bố có thể đánh sập mạng điện thoại di động trong những cuộc tấn công lớn.Chính quyền đang đẩy mạnh những dịch vụ lưu trữ khẩn cấp để họ có thể giao tiếp trong những vụ khủng bố. Có hơn một kênh lưu trữ trong vài năm trước từ 2015 thì có những ủy ban Productivity Commission đã báo cáo họ đã được gọi để thử cho những trường hợp an toàn mà nó không hoạt động cho tất cả mọi người. Ví dụ cảnh sát là một người có khả năng dùng nhiều hơn nên họ có thể dựa vào mạng này để sử dụng.

Sẽ thế nào nếu khủng bố có thể đánh sập mạng điện thoại?
                          Sẽ thế nào nếu khủng bố có thể đánh sập mạng điện thoại?

Khi bạn nghĩ về những điều xảy ra vào Black Saturday Queensland floods và mạng đã bị đứt thì bạn sẽ hiểu nó cần thiết thế nào!
Nó là một giải pháp đắt đỏ và một hàng rào bảo vệ lớn họ có thể dùng Productivity Commission được gợi ý để sử dụng mạng đã có sẵn nhưng thiếu sót một số chức năng. Có một số chức năng đã được kiểm định trong những khoảng megahertz, nhưng nó vẫn tốn khoảng 2 tỷ đô và nó là một thách thức lớn về kinh tế làm chậm tiến trình lại với trở ngại về công nghệ.
Đã có nhiều cuộc tranh luận rằng chính phủ nên được truy cập vào một số app bí mật như Whatsapp mà hiện tại nó đang bị mã hóa nhưng điều này là không phải. Chính những công ty tạo ra App này cũng không thể truy cập vào những dữ liệu đã được họ mã hóa nên họ không thể cung cấp ngay cả trường hợp họ muốn