Lệ phí xin visa Úc tăng từ 1/7/2017

0

Chi tiết lệ phí visa tăng được trình bày trong Ngân sách mà chính phủ Turnbull vừa công bố sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2017

Để giúp bạn tính ra mức giá thị thực của bạn, Bảng Định giá Visa được chia thành các loại phù hợp với dự định của bạn khi sang Úc.

Lệ phí hồ sơ bảo lãnh bạn đời mức hiện tại là $6,865 lên $7,000.

Visa dành cho di dân có tay nghề cao, visa 189 và visa 190, sẽ tăng từ $3,600 lên $3,670 đối với người nộp hồ sơ chính. Người phụ thuộc (vợ hay chồng) và trẻ em đi cùng từ $1,800 và $900 tăng lên $1,835 và $920 tương ứng.

Visa cho du học sinh tốt nghiệp và ở Úc tìm việc tăng từ $1,470 hiện tại, lên $1,500.

Visa du học tăng từ $550 lên $560.

  • Visa du lịch tăng từ $135 lên $140.
  • Sự gia tăng trong lệ phí áp dụng từ ngày 1 tháng Bảy 2017.
  • Visa bảo lãnh cha mẹ tạm trú – trong giai đoạn định hình – hiệu lực từ tháng 11/2017
  • Visa bảo lãnh cha mẹ tạm trú mới sẽ có hiệu lực từ tháng 11/2017.
  • Visa có hiệu lực 3 năm giá $5,000 và 5 năm là $10,000.
  • Chương trình visa tay nghề tốt hơn cho nước Úc – hiệu lực từ 03/2018.
  • Visa tạm trú làm việc tạm thời cho người có kỹ năng đến làm việc tại Úc sẽ được áp dụng từ tháng Ba 2018.
  • Visa ngắn hạn, làm việc 2 năm ở Úc, lệ phí là $1,150 và visa trung hạn, làm việc 4 năm ở Úc là $2,400.
  • Người phụ thuộc (vợ hay chồng) và trẻ em đi cùng người có visa làm việc 2 năm sẽ phải đóng lệ phí visa là $1,150 và $290.
  • Người phụ thuộc (vợ hay chồng) và trẻ em đi cùng người có visa làm việc 4 năm sẽ phải đóng lệ phí visa là $2,400 và $600.

Toàn bộ chi tiết thay đổi trong lệ phí nộp hồ sơ visa sẽ được đăng tải trên trang mạng của Bộ Di trú trước ngày 01/07/2017. Hiện tại, có thể tham khảo trong văn kiện Ngân sách 2017 của chính phủ.

và từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 tất cả các lệ phí visa hiện tại sẽ được lập danh mục hàng năm phù hợp với dự báo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và được làm tròn đến 5$ gần nhất.

Chi tiết các lệ phí visa sẽ được cập nhật trên trang web của Bộ.

 

Theo border.gov.au

 

 

 

 

Rate this post