Lidvombe: Egg Tarts Bồ Đào Nha

0

$15 -> 1 hộp | 6 miếng
$40 -> 3 hộp | 18 miếng
$60 -> 5 hộp | 30 miếng

Minh Có thể làm mỗi ngày và nhận ship trên 2 hộp order nha.
Mình và bạn mình người Taiwan cùng nhau làm, đã bán được hơn 100 order trong tuần qua.
Nhận được nhiều feedback tốt từ người Hoa, Việt, Đài Loan, Malay, Nepalese, Sri Lanka, Aussie.
Mọi người mua ăn thử và cho mình thêm feedback để tụi mình improve nhé!

Sdt: 0466800202 Kim or direct message
Address for pick up: 23 cambridge st, Lidcombe.

Rate this post