Úc mới ra luật phạt nặng tội phát tán phim ảnh Porn Sex

0
Úc mới ra luật phạt nặng tội phát tán phim ảnh Porn Sex
Úc mới ra luật phạt nặng tội phát tán phim ảnh Porn Sex

Quốc hội vừa đưa ra luật mới sẽ phạt tất cả những người phát tán nội dung trả đũa về tình dục. Luật sẽ xem xét rõ ràng những người phạm tội nếu chia sẻ những ảnh khiêu dâm, mà không được sự đồng ý.

Úc mới ra luật phạt nặng tội phát tán phim ảnh Porn Sex
Úc mới ra luật phạt nặng tội phát tán phim ảnh Porn Sex

Hình phạt có thể lên tới 3 năm ở trong tù, và 11 000 đô tiền phạt. Chúng ta phải mạnh tay để bảo vệ những người có thể bị ảnh hưởng bởi hành động này. Bây giờ, chúng ta có hy vọng. Bây giờ, chúng ta đã có một bộ luật để tuân theo.

Nếu những người cố tình phát tán ảnh khiêu dâm, hoặc không thể gỡ bỏ những ảnh đã phát tán, cũng sẽ là phạm tội.